Bergen Venstre krever fortgang i arbeidet med sykkelveier i byen.

— Nå må kommunen bokstavelig talt tråkke på overfor veimyndighetene. Dette går alt for sakte, og løsningene som blir valgt er ofte uproffe eller direkte trafikkfarlige, sier Sara Henriksen, Gunn-Vivian Eide og Eirik Glambek Bøe. De tre politikerne er ivrige syklister, og vil gjøre Venstre til sykkelpartiet.

Gir opp sykkelplan

I Bergensprogrammet, som ble vedtatt av bystyret i 2004 og Stortinget i 2006, er det laget en egen plan for sykkeltiltak. Høyest prioritert er fem hovedruter for sykler inn og ut av sentrum, som skulle stå klare innen 2008. Et år før fristen må veivesenet gi tapt.

— Nei, det greier vi ikke. Vi skal prøve alt vi kan, men jeg tror ikke alt står ferdig innen neste år, sier overingeniør Reidun Instanes i Statens vegvesen.

— Hvorfor ikke?

— Først og fremst på grunn av arealknapphet. Det er vanskelig å få prioritert sykkel i sentrale strøk. Dermed er de fem hovedrutene noen av de vanskeligste å få gjennomført.

Instanes sier at det ikke står på penger, men at sykkeltiltakene ofte må gi tapt for andre interesser.

— For eksempel er det ofte ikke plass til både kollektivfelt og sykkelfelt. Det er en hodepine for både oss og politikerne, og da vinner gjerne bussene, sier hun.

Får ikke brukt pengene

Eirik Glambek Bøe mener Statens vegvesen først og fremst er opptatt av å legge til rette for biltrafikken.

— Veiingeniørene mener at deres oppgave er å legge til rette for dagens behov. Men veivesenet bør bidra til å skape nye transportmønstre. Et godt, sammenhengende sykkelnett vil få mange flere til å sykle, sier den psykologutdannede artisten.

Som leder for sykkelgruppen i veivesenet, har Reidun Instanes hvert år rundt 14 millioner kroner å fordele til prosjekter. Noen ganger er det vanskelig å få brukt opp pengene.

— Det oppstår ofte hindringer og uenighet mellom ulike interesser. Derfor klarer vi ikke å gjennomføre alt vi ønsker, sier hun.

«Sykkelvei» uten sykkelfelt

Venstre-politikerne mener byråkrater og politikere må være villige til å prioritere sykkeltrasé. I dag fremstår traseene som bruddstykker uten sammenheng, mener de.

— Men Venstre har jo sittet i byråd i fire år uten å få dette til?

— Ja, men vi er ikke alene i byrådet. Hittil har nok politikerne trodd at den vedtatte planen var god nok. Men vi ser nå at det ikke er gjort mye annet enn å male noen gule striper og sette opp misvisende skilt, sier Henriksen.

Den såkalte Fyllingsdalslinjen er et eksempel. Det er skiltet en «sykkelvei» fra sentrum til Oasen over Melkeplassen. Instanes medgir at den ikke er tilrettelagt i det hele tatt.

— Det er altfor dårlig, og vi har ingen konkrete planer hvordan vi skal få det bedre. Vi vil gjøre noe i selve Fyllingsdalen, men på Laksevåg er det vanskelig, sier hun.

Totalt er det planlagt å bruke 200 millioner kroner til gang- og sykkelveier i Bergensprogrammet. Det er under fire prosent av den totale kostnadsrammen.