Etter det Bergens Tidende kjenner til skal kommuneadvokaten ha anbefalt et søksmål, men i byrådet var det ikke stemning for å ta rettslige skritt. I stedet ønsker byrådet å gå i dialog med Breivik om en løsning.

Inngikk forlik

Bakgrunnen for konflikten med Breivik er at 21 av de 24 søylene har fått til dels dype ris. Konsulenter kommunen har hyret inn har ikke kunnet garantere for at disse rissene skulle utvikle seg og føre til at søylene falt fra hverandre. Derfor ble det i vinter montert to karbonbånd på hver av søylene som skal forebygge eventuelle sprekkdannelser.

Undersøkelser, målinger, konsulentrapporter og forebyggende tiltak har kostet kommunen langt over en million kroner. I mars inngikk Ingeniørfirmaet Instanes og Vesta et forlik med Bergen kommune. Forliket innebærer at kommune får 1,2 millioner kroner.

Ingeniørfirmaet Instanes var engasjert som rådgivende ingeniør av Bergen kommune, og skulle foreta beregninger rundt konstruksjonen, dens bæreevne, osv. Kommunen har hele tiden ment at dette ansvaret innebar at Instanes også sto økonomisk ansvarlig for de skader som skyldes konstruksjonsfeil. Instanes har ikke delt kommunens oppfatning, men har likevel valgt å inngå forliket.

Tar ikke ansvar

Firmaet Bård Breivik AS har derimot ikke tatt noe ansvar for fadesen. Kunsteneren har henvist til ingeniørfirmaet og sagt at han har foretatt monteringen i tråd med anbefalingene fra den tekniske ekspertisen. Men Breivik har akseptert monteringen av karbonbåndene som en midlertidig løsning ut 2005, inntil man fant mer permanente ordninger som var kunstnerisk akseptable.

Det kunne i verste fall innebære at alle søylene måtte skiftes ut. De kostnadene har kommunen ikke vært villig til å dekke, og etter det BT kjenner til, skal heller ikke viljen til å betale vært særlig stor fra Breiviks side heller. Breivik fikk for øvrig fem millioner kroner for søylene da disse ble levert i 1999.

Kommunen kan leve med karbonbåndene. Og det man håper å få til gjennom vedtaket i byrådet er å overbevise Breivik om at denne løsningen må være til å leve med også for ham. Skulle Breivik kreve søylene skiftet ut risikerer han at kommune krever at han selv må betale for arbeidet.

OMSTRIDT: De omstridte søylene på Torgallmenningen har vært et stadig tilbakevendende problem for Bergen kommune de siste årene.<p/>ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ