— Vi har ikke funnet noe som helst. I de fleste tilfellene med E.coli ender det på denne måten. Det hadde faktisk vært mer oppsiktsvekkende hvis undersøkelsene våre hadde gitt resultater, sier smittevernlege Einar Sandven i Eid kommune.

I midten av januar ble en to år gammel gutt innlagt på Haukeland Universitetssykehus. Der ble det påvist at gutten var smittet av aggressive E. coli-bakterier. Til tross for intensiv behandling

døde 2-åringen.

Jakten på smittekilden startet umiddelbart, men har altså ikke gitt resultater.Mattilsynet har i alt gjort 134 undersøkelser i nærmiljøet til den døde to-åringen. Også barnehagen der gutten gikk er undersøkt.

— Det blir ikke sendt noen nye prøver til analyse nå. Hvis det skal skje må vi få inn nye opplysninger om mulige smittekilder, sier smittevernlegen.

Han er glad for at de tross alt klarte å finne ut hva slags bakterie det var snakk om.

— Hvis det skulle dukke opp nye tilfeller, vet vi hva vi skal være på jakt etter, sier han.

UTEN RESULTAT: Prøvene som er tatt i omgivelsene til 2-åringen har ikke ført til at smittekilden er funnet.