Formiddagens hektiske møtevirksomhet har ikke gitt noen avklaring om hvem som danner byråd.

Det blir først klart i neste uke. Men etter et møtet mellom Høyre, KrF og Venstre i formiddag er partiene enige om å arbeide videre.

— Alle er enige om at et mindretallsbyråd må kunne gjøre mer enn å bli valgt, det må og kunne bli sittende og være styringsdyktig, sier Monica Mæland.

Hun har frem til nå arbeidet for et flertallsbyråd av Høyre, Frp og KrF, men har nå lagt det vekk.

— Mitt primære ønske har vært et flertallsbyråd, men det er ikke realistisk nå. Jeg holder mulighetene åpne både for mindretall med Frp og et mindretall med sentrum.

Monica Mæland vil ikke gå i forhandlinger før hun ser at det finnes et styringsdyktig alternativ.

— Ellers kan vi bare fortsette med byrådet vi har i dag. Man går ikke i byråd på tull, det gjør ikke vi heller.

Møtet mellom Høyre og sentrumspartiene var slutt like før klokken 1300. Da var det ingen kommentarer å hente fra sentrumspartiene.

— Det er altfor tidlig å si, svarte Hans-Carl Tveit (V) på spørsmål om partiet nå ville danne byråd med Høyre. Kristian Helland (KrF) nøyde seg med å henvise til Monica Mæland.

Frp blir et nøkkelparti uansett hvilket mindretallsbyråd som velges. Partiets gruppeleder Liv Røssland har sagt at hun ikke ser det som aktuelt å danne et mindretallsbyråd med Høyre så lenge utsiktene til at det overlever byrådserklæringen er minimale.

— Vi kommer ikke til å støtte et Høyre/sentrumsbyråd uten et vi får en politisk avtale med byrådet. Det koster så mye å støtte et byråd. Av hensyn til våre velgere må vi få noe igjen politisk, sier Røssland.

FORHANDLER: Kristian Helland (KrF) og Monica Mæland (H) har snakket sammen.
JAN M. LILLEBØ