JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.noNaturvernforbundet sentralt blir også oppfordret om å trekke sin støtte til lokallagets kamp. Naturvernerne i Hordaland gir dermed opp en av de største og viktigste sakene de har hatt de par siste tiårene. Saken skal behandles på styremøte i Naturvernforbundet Hordaland tirsdag 27. mars. Veien over Ulvenvatnet er en del av stamveien, E 39, mellom Bergen og Stavanger. Naturvernorganisasjonene og Direktoratet for Naturforvaltning mener at et populært tilholdssted for trekkfugler vil lide stor skade når den nye veien kommer.Grunnen til at Naturvernforbundet Hordaland likevel gir opp Ulvenvatnet, er at alternativet, en indre stamvei over Samnanger, Fusa og langs østsiden av Tysnes, fremstår som enda mer naturfiendtlig enn linjevalget over Ulvenvatnet.— Uansett vil vi kjempe videre for vårt syn, sier lederen for Os lokallag, Gunvard Fagerthun, til Bergens Tidende.Ifølge handlingsplanen for Nasjonal Transportplan vil byggingen av veien over Ulvenvatnet, mellom Moberg og Svegatjørn i Os, begynne i 2003.