I går vedtok styret i Helse Fonna ny funksjonsfordeling mellom de tre sykehusene i Odda, Haugesund og på Stord. Ifølge prosjektleder Arvid Grimstvedt er ingen av sykehusene verken vinnere eller tapere.

— Dersom noen kan kalles tapere er det Haugesund som gir fra seg mer, mens Odda og Stord får tilført oppgaver, sier Grimstvedt.

Endringene for folk flest blir nå at risikofødsler skal overføres fra Stord til Haugesund. Akuttkirurgi på kveld og natt både i Odda og på Stord skal i hovedsak overføres til Haugesund, mens planlagte kirurgiske operasjoner i stor grad skal skje i Odda og på Stord på dagtid.

— Forhåpentligvis gir dette en bedre organisering og et bedre pasienttilbud, sier Grimstvedt.

— Hvordan snudde dere stemningen?

— Det var åpenbart skjær i sjøen, da vi startet, særlig med tanke på Føden på Stord og akuttkirurgien. Når folk får innsikt i dette, ser de at de gjerne kan få et kvalitativt bedre tilbud, sier Grimstvedt.

Ellers er det klart at det indremedisinske 24 timers tilbudet skal opprettholdes ved alle tre sykehusene. Akutt kirurgisk beredskap for vurdering, stabilisering og poliklinisk behandling blir opprettholdt. Både det polikliniske tilbudet og det diagnostiske tilbudet skal styrkes ved alle tre sykehusene.