SVs Ragnhild Hedemann (bildet) mente byrådet ved å gi og ta på denne måten fører fattige familier bak lyset. SV foreslo derfor å øke barnetillegget med 800 kroner, uten å fjerne dagens barnetillegg på 600 kroner.

Ap foreslo en mellomløsning: Å gi et barnetillegg på 1000 kroner måneden for samtlige barn.

Men opposisjonen fikk ikke lokket Frp til å overby byrådet. Forslaget om 800 kroner pr. barn ble sluttresultatet.

I tillegg vedtok bystyret at kommunen skal gi barn i fattige familier støtte til å delta i en fritidsaktivitet.