Svar: Stort sett akkurat det samme som de vanlige utviklingskandidatene eller trainéene i selskapet.

Gry Ane Vikanes (30), Christian Brandt-Hansen (26) og Hans Rykkja (32) er valgt ut fordi de har en annen faglig bakgrunn enn det Statoil tradisjonelt rekrutterer. Gjennom Karrieresenterets prosjekt kompetansekraft har trioen fått et seks måneders engasjement på Statoil i Bergen. Alle er nå godt i gang med ulike prosjekter og utredninger på Statoils personalavdeling.

– Overgangen fra Universitetet er stor, synes Gry Ane Vikanes. – Som student ved historisk-filosofisk institutt jobbet jeg veldig selvstendig og hadde få faste fora. Her er det en stor organisasjon med faste rammer, og mange oppdragsgivere å forholde seg til.

– Selv har jeg jobbet mest med analyser innen HMS. Det er mye nytt å sette seg inn i, men når man først har forstått problemstillingene er metodene man anvender de samme som man kjenner fra før, påpeker Hans Rykkja.

Nye utfordringer

Alle er blitt tatt godt i mot av sine mer teknisk orienterte kolleger på Sandsli. De stortrives med de nye utfordringene, og føler også at de får brukt spesialkunnskapene de har tilegnet seg gjennom mange år på historisk-filosofisk og samfunnsvitenskapelig fakultet.

Gry Ane Vikanes kjører for eksempel et filosofi-kurs for de andre på sin avdeling – et kurs som har fått begeistrede tilbakemeldinger. Hans Rykkja, som har hovedfag i fransk, blir mye brukt til å skrive sammenfatninger og dokumenter, i et språk som ikke bare fagfolkene på området forstår. Medieviter Christian Brandt-Hansen, som jobber med en ny personal— og organisasjonsplan på Sleipner, har fått et spesielt ansvar for presentasjonen av informasjonen som samles inn.

– De er veldig glad i power point her i Statoil. Jeg vil prøve andre metoder, forteller han.

Nyttig for Statoil

Senior personalkonsulent i Statoil, Sonja Poole, er «fadder» for kompetansekraft-kandidatene. For Statoil handler dette om at selskapet ønsker å tilegne seg ny kompetanse – og ha et bredt perspektiv når nye medarbeidere skal rekrutteres.

– Selv om ordningen ikke er evaluert ennå, kan jeg vel si at vi ser at kandidatene gjør nytte for seg. Folk med høyere utdanning kan tilegne seg ny kunnskap raskt, og har evnen til å analysere det de har lært. Forskjeller i bakgrunn og ståsted er en fordel. Det gjør at saker blir belyst fra flere synsvinkler, sier Sonja Poole.

Kompetansekraft-kandidater har ikke fått noen løfter, utover de seks månedene som er avtalt. Men alle tre kunne tenke seg til å fortsette i Statoil eller i andre deler av det private næringslivet:

– Etter å ha få prøvd meg her, innser jeg at mulighetene på arbeidsmarkedet er større enn jeg kanskje trodde. Men det forutsetter jo at de som skal ansette tenker på samme måte, sier Christian Brandt-Hansen.

KANDIDATENE: Fra venstre franskfilolog Hans Rykkja (32), filosof Gry Ane Vikanes (30) og medieviter Christian Brandt-Hansen (26). FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN