De siste årene har alle sosialhjelpsmottakere i Bergen fått utbetalt to ukers ekstra tilskudd til livsopphold, pluss 1200 kroner pr. barn. I år blir det bare én uke ekstra og 600 kroner pr. barn. For mens byens politikere fant rom til å doble juletilskuddet både i fjor og i 2007, blir det ikke gjort i år.

Intet rom i budsjettet

— Da vi behandlet tertialrapporten i oktober fant vi rett og slett ikke rom for en slik dobling. Tjenesteområdet helse og omsorg har store økonomiske utfordringer, med et forventet underskudd på 95 millioner kroner. Da synes vi ikke tiden var inne til å bruke ytterligere millioner, sier Hilde Onarheim (H), leder i finanskomiteen og Høyres gruppeleder i bystyret.

I 2007 ble regningen for doblingen på 4,7 millioner kroner. Siden har antallet sosialklienter økt, så det ville kostet en del mer i år.

— For enkelte familier med mange barn utgjør julebonusen opptil 8-10.000 kroner, sier sosialsjef Gitle Lunde i Bergenhus.

- Etablert praksis

— Dette virker helt urimelig. Det har vært en etablert praksis at man doblet juletilskuddet, slik at sosialhjelpsmottakere også kunne få mulighet til å feire en anstendig jul, sier Torstein Dahle (Rødt), når BT gjør ham oppmerksom på saken.

Han avviser begrunnelsen om at det ikke er rom for å ta seg slike friheter på et stramt budsjett.

— Det er bare tull. På et budsjett på langt over ti milliarder kroner har man selvsagt rom for fem millioner kroner, sier Dahle.

Han sier at Rødt ikke har oppdaget at denne endringen er gjort fra i fjor.

— Vi burde kanskje oppdaget det under behandlingen av tertialrapporten. Men samtidig er det veldig mange budsjettposter, og vi er avhengig av å få informasjon om hvilke som er endret. Ingen har sagt noe om dette, sier Dahle.

Han mener avgjørelsen om ikke å doble juletilskuddet i realiteten er et budsjettkutt, selv om det betyr at man nå er tilbake på beløpet som ligger inne i retningslinjene.

Julegave på etterskudd?

Nå ønsker Rødt å prøve å få til en julegave til sosialhjelpsmottakerne i siste liten, på dagens bystyremøte.

— Vi rekker nok ikke å utbetale noe før jul, men vi skal diskutere om vi kan klare å få gjort noe slik at det kan etterbetales, sier Dahle.

Hvis det skal bli flertall for noe slikt, må trolig Frp være med på det.

— Da må vi finne inndekning for kostnaden, sier Liv Røssland, Frps gruppeleder.

Hun sier at julebonusen ikke har vært tema under budsjettforhandlingene mellom byrådspartiene og Frp.

— Vi har prioritert å få indeksregulert sosialhjelpssatsene. Det betyr langt mer for mottakerne og familiene som er avhengig av sosialhjelpen, sier hun.

Liv Røssland (Frp)
Hilde Onarheim (H).
Torstein Dahle (Rødt)