— Etter at vi har strevd i motbakke en stund er dette et positivt signal. Det viser også at stortingsrepresentantene fra Vestlandet har tatt ansvar og gjort en god innsats, mener universitetsdirektør Kåre Rommetveit.

Det er i finanskomiteens innstilling til det reviderte nasjonalbudsjettet at hele stortingsopposisjonen gir marsjordre til regjeringen om å forsere planleggingen av nytt bygg.

Det er Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kystpartiet som utgjør storkoalisjonen som i dette tilfellet har et nakkegrep om mindretallsregjeringen.

- Krystallklart pålegg

I regjeringens forslag var det ikke avsatt en krone til odontologibygget. Prosjektet var heller ikke nevnt med et ord. Regjeringen gikk derimot inn for å bevilge 500 mill. kroner til å sette i gang med tannlegeutdanning i Tromsø.

— Regjeringen har fått et krystallklart pålegg fra stortingsflertallet om å forsere planleggingen av nytt odontologibygg i Bergen, sier SV-representanten Audun Lysbakken til Bergens Tidende.

Han er en av dem som i finanskomiteen har arbeidet for å samle flertall for å gi tannlegeutdanningen i Bergen bedre kår.

Etter det Bergens Tidende forstår har særlig komitékollega Ranveig Frøiland (A) og Arne Sortevik (Frp), som sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, vært aktive i å påvirke sine partier.

Samtlige opposisjonspartier, bortsett fra Frp, går inn for å bevilge 5 mill. kroner til planlegging allerede nå.

Utilfredsstillende bygg

Universitetet i Bergen har i elleve år arbeidet for å få et nytt odontologibygg i tilknytning til det nåværende som ikke lenger tilfredsstiller dagens krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Direktør Rommetveit sier at det vil gå med to år til prosjektering og planlegging, og deretter like lang byggetid.

— Med god medvind kan vi greie å ha bygget ferdig i 2007, sier han.

Det er et komplisert laboratoriebygg som etter planen vil strekke seg over 16-17.000 kvadratmeter. Bygget blir på størrelse med PKI-bygget, og tanken er å føre det opp på samme tomten på Årstadvollen, opplyser han.

Også studentsenter

Det samme stortingsflertallet legger press på regjeringen for å bygge nytt studentsenter i Bergen. Opposisjonen sier med klare ord at den forutsetter at nødvendige midler blir avsatt på neste års statsbudsjett.