— Mange er kommet hit med bøyd hode og forlatt oss med rak rygg etter noen måneder. Det viktigste vi kan gjøre, er å gi mennesker livsgnist og håp, sier spesialpedagog Toril Nordal ved PedLog, Pedagogisk Logopedisk Behandlingstjeneste, i Bergen. På Dysleksidagen lørdag trakk de frem nettopp dette spesielle opplegget.

Ny start

— Altfor mange av dem som har alvorlige problemer med å lese og skrive havner i uføretrygd uten å ha fått hjelp. Mange tror det er noe galt med dem selv fordi de strever slik med bokstavene. Det gir mange en helt ny start i livet å få skikkelig hjelp med problemene, sier Atle Bøe, tidligere leder av Dysleksiforeningen i Hordaland og elev ved PedLog.

På landsplan sliter en halv million mennesker med lese- og skrivevansker. De fleste fanges opp i tidlig skolealder og får hjelp til å løse vanskene. Det er de med de alvorligste vanskene PedLog hjelper.

— Å føle at du ikke mestrer noe, gjør noe med folk. Derfor griper vi først tak i det en person kan og styrker humøret og selvtilliten, sier Toril Nordal.

Lesemetode

PedLog bruker en lesemetodikk der oppmerksomhet, gjenkjenning og forebygging står i fokus. Metoden, som er utviklet av Helge Steinsland og Jostein Monstad, går blant annet ut på å gjenkjenne ord. Den som vil skrive bedre, må lese mer. Når det løsner, skjer det noe.

Det er ikke minst folk på yrkesmessig attføring som kommer til PedLog via arbeidsformidlingen. Hensikten er å få flere ut i arbeidslivet. Ved PedLog får den enkelte arbeide i sitt eget tempo. Fleksitid benyttes. Senteret driver også lesegrupper for barn flere steder i Hordaland.

— Vi opplever også at mange studenter tar kontakt. Mange har klart seg gjennom grunnskolen og videregående skole, men sliter når de begynner å studere. Vi hjelper dem til å utvikle en strategi for å møte lesemengden, opplyser Toril Nordal.

Arbeidsledige

— 30 prosent av dem som går arbeidsledig, har lese- og skrivevansker. Disse bør ikke bare tilbakeføres til et praktisk yrke med en gang, men først og fremst få hjelp med sine vansker, sier stortingsrepresentant Erna Solberg, H. Hun er en av dem som har sørget for at reglene er endret slik at flere kan dra nytte av tilbud som PedLog og andre slike senter har.

LESEVANSKER: Å styrke selvfølelsen er den beste strategi for å møte lese- og skrivevansker, mener Atle Bøe og Toril Nordal.
FOTO: TOR KRISTIANSEN