— Vi er i forhandlinger med Bergen Røde Kors Sykehjem. Før de er avsluttet kan jeg ikke garantere noe. Ingen har flyttet ut av sykehjemmet ennå, og vi har i øyeblikket ingen flytteplaner for noen av pasientene der. Men jeg innrømmer at tiden er i ferd med å løpe ut.

— Hva vil skje om kommunen ikke får en driftsavtale med Bergen Røde Kors Sykehjem slik at 34 beboere kan overflyttes til Vestlandsheimen?

— Det kan jeg ikke si noe om.

— Bystyret har siden desember gjort tre vedtak om at de 34 plassene skal opprettholdes. Hvorfor har ikke byrådet fulgt opp vedtaket?

— Forhandlingene har trukket ut. Men vi forsøker å følge opp bystyrets vedtak om at driften skal opprettholdes i år.

— Blir det satt av midler til drift av disse plassene i budsjettforslaget for 2004?

— Budsjettforslaget kan jeg ikke si noe om. Vi er i en meget vanskelig situasjon.

— Betyr det at byrådet vil utelate disse midlene?

— Jeg kan ikke gi noen garantier.