— Senterpartiet akter å sette hardt mot hardt for å få Arbeiderpartiet med på en storstilt flyttesjau, forsikrer Senterpartiets nestleder, Liv Signe Navarsete, i samtale med Bergens Tidende.

Partiet legger liten vekt på at Ap-leder og statsministerkandidat Jens Stoltenberg i Bergen for få dager siden sa at han ikke vil være med på en slik prosess.

— Vi har en liste over aktuelle etater som vi skal drøfte i strategigruppen i Senterpartiet i kommende uke. Da vil vi trolig være i stand til å si konkret hvilke statsinstitusjoner vi ønsker å flytte ut av hovedstaden. Men det står fast at 6000 statlige arbeidsplasser skal ut av byen i løpet av fire år, sier Navarsete.

— Personlig reagerte jeg på at Stoltenberg med et pennestrøk satte strek over noe vi som eventuell regjeringspartner synes er viktig. Men dette blir det forhandlinger om, og da tar vi ikke bare utgangspunkt i det Arbeiderpartiet mener, sier hun.

— Jeg skjønner godt at alt rabalderet som har vært omkring de få tilsynene som er i ferd med å bli flyttet ut har gjort sitt til at noen har fått kalde føtter. Men vi kan ikke la oss skremme av det, tilføyer Navarsete.

Ikke departementer

Senterpartiet arbeider derfor for fullt med å skaffe gode argumenter for utflytting. Fredag var for eksempel partileder Åslaug Haga i London for å studere hvordan det er gått etter at mange tusen statlige stillinger ble flyttet ut derfra.

— Lederen i Hordaland Senterparti har foreslått å flytte både Næringsdepartementet og Fiskeridepartementet til Hordaland. Står slike forslag på listen dere arbeider med?

— Nei, jeg tror det er praktisk å ha regjeringen og departementene liggende samlet i Oslo. Men hvorfor skal vi ha direktoratene og en lang rekke statlige tilsyn der. Etater som har med kysten og energisektoren å gjøre, og dessuten fiske og landbruk, er absolutt modne for å flyttes ut til andre steder i landet. Men mer konkret enn det vil jeg foreløpig ikke være, sier Navarsete.

- Et fantasislott

— Jeg oppfatter Senterpartiets program om statlig utflytting som et rent fantasislott. Da partiet sist satt i regjering greide det bare å flytte ut ca. 40 arbeidsplasser, sier Høyres Torbjørn Hansen.

Han har bedt om å få kommentere Jens Stoltenbergs totale avvisning av å flytte ut noe som helst fra Oslo. Han har ingen tro på at Senterpartiet kommer noen vei, og han begrunner det slik:

— Partiet vil ikke ha noen muligheter til å påvirke en LO-dominert regjering i denne saken. Vi ser jo hvor knallhardt LO motsetter seg enhver tanke om å flytte ut statlige arbeidsplasser. Og Jens Stoltenberg, som oslopolitiker, aksepterer tydeligvis stilltiende den gradvise veksten av slike arbeidsplasser i hovedstaden. Det er underlig at Arbeiderpartiet ser seg tjent med en slik utvikling. Og kan virkelig Anne-Grete Strøm-Erichsen se seg tjent med det? spør Hansen retorisk.