I tillegg skjønner de ikke hvorfor ferge-alternativet ansees som det mest miljøfiendtlige alternativet for ny E39.

Konseptvalgsutredningen for prosjektet slår nemlig fast at fergedrift er det alternativet som gir et størst utslipp av N0x og CO2.

Tom Skauge (SV) stiller spørsmål om hvilken fergeteknologi man har lagt til grunn når man har fastslått dette. Han viser til at Rolls Royce har utviklet nye gassmotorer som går i de nye båtene til Fjordline.

De to nye fergene har motorer som går på flytende naturgass. Motorene kan redusere N0x-utslippene til 0, mens Co2-utslippene kan reduseres med 20 prosent.

Møte i dag

I dagens møte i fylkesutvalget skal fylkespolitikerne utforme et brev til vegvesenet. Her skal de få komme med innspill til den siste utredningen som kom fra vegvesenet om broalternativet

SV har i den forbindelse sendt inn 22 spørsmål som de ønsker blir videresendt til vegvesenet.

— Vi har tillatt oss å stille en rekke spørsmål rundt de utredningene og konklusjonene som foreligger, og som vi oppfatter som uferdige og feilaktige.

For at spørsmålene skal bli sendt videre til vegevsenet må flertallet i fylkesutvalget gi sin tilslutning til det. Skauge forventer at Venstre støtter dem i kravet om bedre utredninger rundt miljøaspektene ved utbyggingen.

Den garantien vil ikke Mona Hellesnes (V) gi ham,

— Vi skal ha en gjennomgang av dette i morgen, og da forventer jeg at vi får svar på flere av SV sine spørsmål. I tillegg ligger nok flere av svarene klare i utredningene og tilleggsutredningene som allerede er gjort, sier hun.

Fylkesordfører Tom Christer Nilsen (H) tviler på at det er grunn til å sende videre alle spørsmålene.

— Den spørsmålslisten går ut over det som er normalt å gjøre. De er jo i tillegg mot et fastsamband, og spørsmålene deres må sees i det lyset.

Han forventer at fylkeskommunen sender en ny innstilling til hvilken trasé man bør gå for i det videre arbeidet.