Hun gjør det klart at hun ikke vurderer å trekke seg ennå, og vil fortsette som byrådsleder.

— Den delte innstillingen til nominasjonskomiteen avspeiler nok at det er delte meninger i partiet. Dette vil bli avgjort 14. oktober, og ingenting er avgjort før siste stemme er talt, sier Stolt-Nielsen.

Får støttemeldinger

Komiteen la altså frem en innstilling i dag der seks av syv medlemmer støtter Martin Smith-Sivertsen som byrådsleder.

Stolt-Nielsen understreker at mens komiteen består av syv medlemmer, er det 300 medlemmer som skal delta på nominasjonsmøtet.— Jeg får mange telefoner og støttemeldinger fra folk som ber meg stå på, og vil at jeg skal fortsette å være byrådsleder frem til valget i 2015 og enda lenger. Det gir meg selvfølgelig ekstra motivasjon til å fortsette, sier byrådslederen.

Blir heftet ved gode og dårlige saker

Stolt-Nielsen har sittet som byrådsleder i Bergen i ett år. Tiden har vært turbulent for byrådet og Høyre, med flere vanskelige saker. Det hele kulminerte med store konflikter rundt avgjørelsen om bybanetrasé gjennom sentrum, og at KrF gikk ut av byråd før sommeren.

BT har snakket med Arent Kragh, som er medlem i nominasjonskomiteen. Han sier at han er redd for at navnet Ragnhild Stolt-Nielsen blir for tett knyttet til de vanskelige sakene hos velgerne.

Stolt-Nielsen selv mener dette er en naturlig følge av å være byrådsleder.

— Sånn er det bare når man er den fremste frontfiguren i byen. Som byrådsleder blir jeg heftet ved gode og dårlige saker. Det vil også være tilfelle frem mot valget for Martin Smith-Sivertsen, om han skulle bli byrådsleder, sier hun.