JOHN LINDEBOTTEN

KEN ROSSLAND

Skogsholm opplyste i Bergen i dag at hun er fornøyd med Bergen kommunes svar om driftsansvaret. Hun har ikke flere spørsmål.

Samferdselsministeren er klar til å gå gjennom saken og lage en innstilling som skal sendes til Stortinget.

Bergen kommune har tidligere understreket overfor samferdselsminister Torild Skogsholm at man tar ansvar for bybanen som en del av kollektivtrafikken i Bergen.

De tre partiene bak Bergensprogrammet, Høyre, KrF og Arbeiderpartiet, presiserte dette i et brev til statsråden.

Bakgrunnen for brevet er at samferdselsministeren ikke var fornøyd med Bergen bystyres garanti for overtakelse av driftsansvaret for bybanen som ble vedtatt 7. februar.

Statsråden fikk inntrykk av at Bergen kommune ønsket å begrense sitt ansvar til å disponere overføringene fra staten, samtidig som man vegret seg for å gripe til kommunens egne budsjettmidler for å møte eventuelle underskudd.

GRØNT LYS: Torhild Skogsholm gir grønt lys til bybanen.
KNUT STRAND
SIER JA: Bergen kommune får full støtte i bybanesaken.