Biogassen fra avfall kan avgi energi gjennom forbrenning. Nå skal bosset til bergenserne brukes til å produsere slik gass.

Anlegget skal plasseres på renovasjonsselskapet BIRs avfallsplass i Rådalen, og erstatte slamanlegget som ligger der i dag.

Bak planene står BIR og Vann— og avløpsetaten til Bergen kommune.

«Biogassen som blir produsert skal brukes på den mest miljømessig og økonomisk fordelaktige måten,» meldes det på nettsidene til Bergen kommune.

I kommunens økonomiplan er det lagt inn 100 millioner kroner til biogassanlegg, fordelt på 30 millioner i 2010 og 2011 og 40 millioner i 2012.