– Dette er en skikkelig gladnyhet. Vi øker tempoet for friskmeldingen av bergensskolen, sier skolebyråd Tomas Moltu (KrF).

Skolebruksplanen som ble vedtatt av bystyret høsten 2006 sier at samtlige skoler skal være godkjent innen 2010, med unntak av de tyngste rehabiliteringsløftene som først skal stå ferdig i 2012.

BT skrev i januar at 38 barne— og ungdomsskoler i Bergen ikke er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Den gang ville ikke skolebyråden komme med forpliktende løfter. Nå er tonen en annen.

– Vi trekker frem i tid arbeidet på de skolene som egentlig skulle bli ferdige i 2010 og 2011, sier Moltu.

Bedre for fem skoler

Det pågår nå et omfattende arbeid på flere bergensskoler. Neste år følger altså flere enn planlagt. Skolebyrådens gladnyhet kommer skolene på Ytrebygda, Mathopen, Mjølkeråen, Ulsetskogen og Vadmyra til gode.

– Det er et privilegium å kunne komme frem i køen, sier rektor Tor Haugland på Ytrebygda skole.

Også inspektør Georg Dahle liker å høre det skolebyråden forteller.

– Vi har løse veggplater, råte ved vinduer og vinduer som er punkterte. Hos oss er det blant annet et rom som ikke holder normen. Det er for lite i forhold til antall elever. Blant annet har vi elever med astma som sliter i det rommet.

– Det er nettopp slike ting som må bort. Det er først og fremst helse, miljø og sikkerhet som prioriteres, sier Moltu.

Ros med forbehold

Skolebyråden tror at bedret inneklima vil slå positivt ut på flere måter.

– Elevenes trivsel og arbeidsvilkår påvirker nok resultatene.

– Dessuten tror og håper jeg at dette kan slå positivt ut på de ansattes sykefravær.

Det siste kan trenges. Byrådskollega og finansbyråd Christine B. Meyer (H) har satt sin politiske ære inn på å få ned sykefraværet i Bergen. Lærerne i Bergen har et sykefravær over gjennomsnittet for de største ti kommunene i landet.

Få har hatt så sterkt fokus på skolenes inneklima som Kjersti Toppe (Sp). Nå roser hun skolebyråden, skjønt ikke helt uten litt malurt i begeret.

– Det har vært en lang politisk kamp for å få bystyre og byrådet til å forstå alvoret i situasjonen. Kommunen har jo brutt både opplæringslov og kommunehelseloven ivel ti år nå, sier Kjersti Toppe.

– Men jeg synes det er veldig flott, og helt nødvendig.

Ros fra politiske motstandere er ikke dusinvare i Bergen. Tomas Moltu tar imot med et smil.

– Hadde hun ikke likt dette, hadde jeg tatt en telefon til henne, sier han.

FORNØYD: ¿ Raskere takt for bedre inneklima skal ikke ramme andre deler av skoledriften, lover skolebyråd Tomas Moltu (t.v.) overfor inspektør Georg Dahle og rektor Tor Haugland på Ytrebygda skole.
Larsen, Bjørn Erik