KRISTINE HOLMELIDkristine.holmelid@bt.no

Instituttet ved Universitetet i Bergen (UiB) går nye veier for å nå toppsjiktet innen forskning.Ordningen med å belønne forskere med penger for å publisere i internasjonale tidsskrifter, er ny i norske forskningsmiljøer og har vakt oppsikt.

— Vås at Norge satser Få leger ønsker å forske, derfor sliter mange fagmiljøer med å skaffe gode fagfolk. Pengene de får via universitetet er bare smuler. Derfor satser instituttet selv på ordninger for å skaffe seg de beste fagfolkene.- Det er vås når utdanningsministeren sier at Norge satser på utdanning og forskning. Norge er helt på hælene når det gjelder forskningsbevilgninger, sier professor Rolf Bjerkvig til Bergens Tidende.Han er styrer ved Institutt for anatomi og cellebiologi ved UiB.

- Vil stimulere til satsing - Vi forsøker å gi studentene den aller beste kvaliteten på undervisningen, og da må vi ha gode eksperter. Vi mener at en ordning med å premiere publisering kan stimulere ansatte til å nå toppen internasjonalt, sier professoren. Tidsskriftene blir rangert etter prestisje. Forskerne får alt fra 50.000 til 200.000 kroner alt etter hvor prestisjefylt tidsskriftet er, skriver bladet Forskerforum. Pengene må brukes til videre forskning. Instituttet regner med at de for hver 100.000 kroner utbetalt i belønning, vil få tilbake en million kroner i eksterne midler.

Slakt av biofag Nylig ble norsk biologisk forskning evaluert av en internasjonal forskergruppe. Resultatet var nærmest slakt: To tredjedeler av norsk biofaglig forskning holder ikke mål etter internasjonal standard.Institutt for anatomi og cellebiologi ved UiB er blant de få som holder internasjonal forskningsstandard.

Instituttet blir av den internasjonale forskergruppen spesielt berømmet for at de har laget ordninger som stimulerer ansatte til å nå toppen internasjonalt.Instituttet må skaffe det aller meste av sine driftsmidler selv. Via universitetet får de bare 30. 000 kroner til hver forsker. I 1999 hentet instituttet selv inn 18 millioner kroner.

— Vi er helt avhengig av eksterne midler for å gjøre en bra jobb. Det virker som de ansvarlige ikke har skjønt at kvalitet koster, sier Bjerkvig.

LES OGSÅ: Hjerneflukt fra universitetene Slåss for mer forskningspenger Til streik for tafiffavtale