— Det er dypt tragisk at en psykolog som Rune Amundsen blir fratatt sin autorisasjon, sier Dagfrid Kolås og Randi Nordset til Bergens Tidende.

Begge kvinnene har vært klienter hos Amundsen. De reagerte voldsomt på at han nå har mistet sitt medlemskap i Norsk Psykologforening.

Samler inn underskrifter

— Amundsen har hjulpet svært mange mennesker med sine behandlingsmetoder, sier Kolås, som i går tok initiativet til en underskriftskampanje til støtte for den omstridte Florø-psykologen.

— Vi har mange støttespillere over hele landet. Vi ønsker at saken skal bli gjenopptatt og revurdert av Statens Helsetilsyn, sier Nordset.

I onsdagens BT kom det frem hvilke utradisjonelle metoder Amundsen har brukt i sin behandling. Gjennom såkalt regresjonsterapi har psykologen tatt pasienter tilbake til sine tidligere liv, som blant annet hekser og SS-offiserer i Tyskeland. En av pasientene, Liv Norunn Ulriksen, mener hun ble nedbrutt av behandlingen, og varsler nå erstatningssøksmål mot Amundsen.

Statens Helsetilsyn har slått kraftig ned på de metoder som Rune Amundsen har brukt overfor sterkt nedbrutte og psykisk psyke mennesker.

Urettferdig behandlet

Kolås og Nordset mener psykologen er blitt behandlet på en urettferdig måte og ut fra manglende kunnskap fra helsemyndigheter og media.

— I BT-artikkelen er det kun snakk om fire pasienter. Det er en liten promille av alle dem som har fått hjelp hos Amundsen, sier Norset, som tydelig gir uttrykk for at psykologen bør få fortsette med sitt virke.

Bergens Tidende mottok i går flere telefoner fra pasienter som er oppbrakt over den behandlingen Rune Amundsen har fått.

Solfrid Eldorsen fra Åsane ringte i går fra Hurtigruten:

— Amundsen bruker utradisjonelle metoder som har vært til stor hjelp for mange. Folk er oppbrakt og synes dette er veldig trist.

SAMLER UNDERSKRIFTER: Dagfrid Kolås (t.v) og Randi Nordset startet i går en underskriftskampanje til støtte for psykolog Rune Amundsen, som er blitt fratatt sin autorisasjon som psykolog av Statens Helsetilsyn.
FOTO: TOR HØVIK