— Jeg har kastet bort 87.000 kroner og 10-11 timer til lesing hver dag i ett år på å ta eksamener det er umulig å få A på, sier psykologistudent Kristina Osland Lavik.

3. desember 2010 tok 500 studenter eksamen for årsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen. I ettertid viste det seg at eksamenen, som var en flervalgseksamen, hadde flere feil. Unversitetet beklaget ni feil. Stundenter påpekte 13 feil.

130 tok ny eksamen

Fakultetet bestemte at de studentene som ønsket, skulle få ta en ny eksamen. 130 studenter jobbet hardt frem mot 13.april, en eksamen som skulle ble lovet at skulle være helt fri for feil.

— Et par uker før eksamenen tok jeg kontakt med ledelsen og meldte fra om at databasen de henter multiple choice-oppgavene fra, hadde mange feil i fasiten og at det var flere riktige svaralternativ. Jeg fikk deretter svar om at oppgavene var kvalitetssikret. Da følte jeg meg beroliget, sier Lavik.

bt.no har sett e-posten Lavik fikk tilbake der det ble bekreftet at spørsmål og svar er kvalitetssikret, og at det som skjedde i desember var et engangstilfelle.

Men hun mener dette ikke stemmer:

— Det var flere helt åpenbare feil på eksamen i april som burde vært fjernet under kvalitetssikringen, sier Lavik.

På denne eksamenen var det også kun 0,8 prosent som fikk A, kun en eneste student. Dette var samme prosentandel som i desember.

Flere studenter har sendt klager til fakultetet på den siste eksamenen.

— Jeg har nettopp sendt en klage. Det er feil i fasit i øvingsdatabase som UiB henter oppgaven fra. På eksamen skal vi da svare det som er riktig i databasen eller det vi selv vet er riktig, spør student Line Damli. Hun peker også på at enkelte spørsmål har flere riktige svar, mens det i oppgaveteksten går frem at kun ett svar skal være riktig.

Vil ha ny sensur

Hun var selv to poeng fra å få en A på den siste eksamenen.

— Hvis det viser seg at det også er feil ved denne eksamenen, forventer jeg at vi blir tatt på alvor. De spørsmålene som har feil, bør tas ut og det bør bli en ny sensur på alle sammen, sier Damli.

bt.no har vært i kontakt med er rekke psykologistudenter som er oppgitt over situasjonen.

— Jeg er så lei nå at jeg ikke orker mer. Å jobbe så hardt og ikke få noe igjen for det, ødelegger hverdagen, sier Theodor Sandaker.

Han referer til pensum for å forklare hva studentene føler.

— Det blir som «lært hjelpesløshet», når din egen innsats har ingen innvirkning på resultatet i det hele tatt, sier Sandaker.

— Universitetet innrømmer en feil og setter opp en ny eksamen, men studenter påpeker her de samme type feilene som i den første eksamenen, sier Blomfeldt.

- For naive

— Det virker mer som om det handler om å redde fakultetets ære enn å hjelpe studentene, sier Blomfeldt.

Professor og leder for programstyret for årsstudiet og bachelorstudiet ved Det psykologiske fakultet, Ståle Pallesen, svarer på jobbtelefonen når bt.no ringer søndag formiddag.

— Vi arbeider nå med ordinær oppfølging etter denne eksamen. Etter eksamen i desember oppdaget vi at det var feil i databasen hvor vi henter spørsmålene fra, sier Pallesen. Søndag kveld sitter han i møte med sine kolleger for å gjennomgå eksamen og «snu hver stein» samt gjennomgår innkomne meldinger og spørsmål fra studenter.

— Vi må ta selvkritikk for at vi i desember ikke kvalitetssikret bedre. Vi har vært for naive og stolt på at oppgavene og svarene har vært korrekte, sier Pallesen.

Skal følge regelverket

— I fjor byttet vi forlag til en av lærebøkene med tilhørende flervalgsprøvedatabase. Vi har aldri tidligere opplevd feil ved slike produkter og stolte derfor på at spørsmål og medfølgende svarnøkkel var korrekt.

Men Pallesen understreker at det uansett er fagmiljøet ved universitetet sitt ansvar å kvalitetssikre eksamen.

— Hvis det etter avsluttet gjennomgang skulle vise seg at det er feil, så vil fakultetet ta stilling til eventuelle avvik etter de retningslinjer som UiB sitt eksamensreglement gir. Et sentralt forhold er at eventuelle uklarheter ikke skal falle ut til ugunst for studentene. Fagmiljøet og fakultetsledelsen vil følge opp denne saken nøye fremover, det kan jeg love, sier Pallesen.

— Det er altfor sent å beklage seg nå. Psykologisk fakultet har hatt en enorm ansvarsfraskriving, sier Lavik.