• Resultatet av BTs evaluering tyder på ett av to. Enten har ikke byrådet hatt oversikt over økonomien når de skrev tiltredelseserklæringen, og det finner jeg ganske merkverdig. Eller så kjente de til situasjonen, og da har de presentert et ganske gedigent løftebrudd, sier Monica Mæland.

Mæland er enig med Strøm-Erichsen i at byrådet har gjort mye godt.

— Eldreomsorgen, kultursatsingen og Bergensprogrammet er slike saker. Men det er saker det har vært stor tverrpolitisk enighet om. Hva de har prestert på egen kjøl er ikke så veldig mye.

Høyres byrådslederkandidat er også enig med Strøm-Erichsen i at den uoversiktlige organiseringen av kommunen, og det å være mindretallsbyråd, skaper problemer for et byråd.

— Men et mindretallsbyråd må sette foten ned overfor opposisjonen dersom de mener det bærer galt av sted. Det er det virkemiddelet man har.

— Byrådslederen går langt i å legge skylden på opposisjonen for de økonomiske problemene?

— Da må jeg få rydde opp i et par ting. Det var byrådet og ikke Høyre som gikk inn for generelle kutt i fjor sommer. Vi mente vi måtte kutte på tjenesteområder.

- Vi er ikke feige

— Men dere gikk mot nedlegging av skoler og aldershjem?

— Det forslaget kom først opp i budsjettet, og det var vi imot.

— Dere er feige?

— Alt i politikken er et spørsmål om å prioritere. Stenger vi Festplassen og driver bybuss så koster det åtte millioner, eller 16 sykehjemsplasser. Det er et spørsmål om valg, og da velger hun Festplassen og bybuss. Vi ville valgt sykehjemsplasser.

— Byrådslederen liker ikke uttrykket regnbueallianse?

— Når hun fnyser av regnbuealliansen og trekker frem barnehagesaken, da reagerer jeg. I fredagens Dagsavisen skryter byråd Anne-Gine Hestetun av barnehagesatsingen til Bergen og ber folk komme hit for å lære. Hun skryter på seg likebehandlingen mens byrådslederen antyder at likebehandlingen skjedde mot byrådets vilje. Dette blir «let etter en sak». Men jeg tro dette er feil sak. Fortsatt står 2700 i barnehagekø, da blir ikke løsningen å bygge kommunale barnehager med den økonomiske situasjonen vi er i. Private må inn, sier Mæland.