— Jeg har ved flere anledninger kritisert fylkesmann Lars Sponheimsstil i flere av konfliktene som har vært mellom byrådet og Fylkesmannen, men i denne saken har byrådet rotet det til, sier Schjelderup.

Konflikt om parkeringsbestemmelsene har ført til at Fylkesmannen har fremmet innsigelse mot 15 reguleringsplaner i Bergen. Planene omfatter blant annet terminalen på Flesland, nytt bankbygg for Sparebanken Vest og ny medieby ved TV 2 sitt hovedkvarter på Nøstet.

Må ha fullmakt

12. september ble konflikten om parkering ryddet av veien i et meglingsmøte om kommuneplanen mellom blant andre byråd Lisbeth Iversen og fylkesmann Lars Sponheim.

— Det er ganske oppsiktsvekkende at byrådet tillot at denne meglingen med Sponheim ble avvist av bystyret.

- Hvorfor det?

— Megling i denne typen viktige saker skal normalt ikke skje i et tomrom. Byråden som megler må ha fullmakt fra byrådet, og bør underveis diskutere dette med byrådet, dersom det skulle være tvil om meglingsresultatet gikk ut over fullmaktene.

- Nå heter det i meglingsprotokollen, at man tar forbehold om at bystyret slutter seg til meglingsresultatet. Tyder ikke det på at både byråd og bystyret har sitt på det tørre?

— Alle som følger litt med i politikken vet at det ikke er slik det foregår. Byrådet bør ha konsultert med sine bystyregrupper før de går til megling og slik være trygg på at meglingsresultatet får flertall, sier Schjelderup.

Iversen latt i stikken

— Vi snakker tross alt om en av de aller viktigste sakene bystyret vedtar, sier han.

- Hva tror du har skjedd?

— Enten har byråden forhandlet uten fullmakter, for så å bli latt i stikken av sin byrådsleder, eller så har byrådslederen vært helt likegyldig til hva bystyret skulle mene. Begge deler er like ille.

- Hva burde byrådslederen ha gjort?

— Dersom hun stilte seg bak meklingsresultatet, ville hun ikke ha sittet passiv og ventet på hva bystyret skulle gjøre. Det er umulig å tenke seg at denne svært viktige saken hadde endt slik den gjorde i bystyret dersom Monica Mæland mente det var viktig å stå ved meglingsresultatet.

Hva mener du? Si din mening under!