Er bussen mer enn 20 minutter forsinket i forhold til oppsatt ruteplan, da kan du heretter ta drosje og sende regningen til selskapet. Der det er oppgitt cirka-tider skal bussen ikke være mer enn tre minutter før oppgitt tid.

I tillegg lover selskapene at de betaler regningen om du skader klærene dine på bussen. På in-formasjon og kundeservice skal de også skjerpe seg.

Politisk disputt

Nyvalgt stortingsmann Rune Skjælaaen (Sp) og byråd Tom Knutsen (Ap) hadde sin lillepolitiske holmgang om Bergen eller fylket skal ha ansvar for kollektivtransporten i Bergen. De er begge enige om at det må satses kollektivt og bevilges øremerkede midler på samme nivå som i Oslo, men Skjælaaen vil at det skal fortsatt være fylket som styrer og se rutetilbud i helhet for hele dis-triktet.