• Folk setter skudd når politiet kjører forbi, sier en av de faste rusmisbrukerne i Nygårdsparken.
  • 2857 narkotikasaker ble anmeldt i Hordaland politidistrikt i fjor. Det var en økning på 2,7 prosent fra året før.
  • 1472 av sakene var mindre alvorlige narkotikasaker, brudd på straffelovens paragraf 162, første ledd.
  • 63 grove narkotikasaker, såkalte andre— og tredjeleddssaker ble avdekket, mot 103 i 2008 og 119 i 2007. Tallet er det laveste de siste seks årene.
  • I tillegg ble 608 brudd på legemiddelloven i form av bruk og 560 i form av besittelse av ulovlige stoffer anmeldt.