TINA HELE AASENtina.aasen@bt.no Vegvesenet, som er den andre instansen som har rett til å bøtelegge, vil så snart som mulig begynne å straffe passasjerer uten bussbelte med bot på 750 kroner.Politiet finner det imidlertid meningsløst at sittende passasjerer som ikke er fastspent skal bøtelegges mens det samtidig er tillatt å stå i bussene. Regelen strider mot folks rettsoppfatning, sier Arvid Ask, leder for trafikkavdelingen i Bergen politidistrikt.I Hordaland kjører i underkant av 100 busser rundt med nye bilbelter på alle seter, uten at disse brukes. Verken politiet i Bergen eller Oslo kontrollerer om busspassasjerer bruker sikkerhetsbelte. — Ser rart på oss Vegvesenet er uenig med politiet, og Statens vegvesen Hordaland vil ha bøtelegging nå.Vegvesenet har besøkt bussene jevnlig for å varsle om faren for bot og lære folk å ta på sikkerhetsbeltet. Det har vært snart tre år med bortkastet arbeid - Passasjerene ser rart på oss når vi ber dem å ta på sikkerhetsbeltene. De er ikke vant med dette, sier leder for utekontrollen i Statens vegvesen Hordaland, Tom Børsild. Vegvesenet vil gi bøter - Så snart vi har fått avklart om direktoratet støtter vårt syn, vil vi utstede gebyr. Vi har ikke kapasitet til å bøtelegge alle, men vil dele ut gebyr til to-tre personer i hver buss, sier Børsild.I 1999 ble det påbudt med sikkerhetsbelter i alle nye busser. Norsk lov sier at der det er belter, skal disse brukes. Samferdselsdepartementet har hatt reglene ute på høring, og arbeider med nye forskrifter. Departementet signaliserer at det kan komme en lovendring. I så fall kan bruk av bussbelte bli en frivillig sak. Arvid Ask i bergenspolitiet har valgt å vente på innholdet i de nye forskriftene. Han sier at trafikkavdelingen lojalt vil følge opp disse uansett utfall.

Les også: - Umulig for sjåføren

BELTELØS: Tone Andvik (18) har ingen planer om å ta på seg bussbeltet, i likhet med alle andre passasjerene på vei til Bergen sentrum. FOTO: ØRJAN DEISZ