RANDI KVINGE

Etter at badegjestene har vært på badeplassen i Eidsvåg noen timer, ser stedet ut som en svinesti.

— I hele sommer har vi hatt problemer med forsøpling på Vollane, sier administrasjonssjef i Bergen og Omland Friluftsråd, Åge Landro.

Dette er et av de best tilrettelagte områdene til Friluftsrådet. Toaletter, rullestolrampe og stupebrett er noen av fasilitetene. For å få plass til badegjestenes søppel, er det gravd ned en seks kubikkmeter stor volumtank i bakken. Ved siden av er det satt opp en jernbeholder beregnet for engangsgriller. Likevel går badegjestene hjem uten å rydde opp.

— Dette problemet har vi også andre steder, men ikke i samme målestokk. I bynære områder blir det forventet at det offentlige rydder opp, sier Åge Landro.

Unødvendig ressursbruk

Han synes det er unødvendig at Bergen og Omland Friluftsråd skal bruke ressurser på å plukke opp boss etter andre.

— Driftsbudsjettet vårt er allerede kuttet ned til et minimum, og det er meningsløst at vi skal bruke kompetente fagfolk til å plukke boss som brukerne kan rydde opp selv. Vi vil heller bruke ressursene våre på å utvikle områdene, sier Landro.

Karen (21) og Ida Støverud (27) har Vollane som sitt favorittbadested i Bergen.

— Vi bor på Nattland og har kjørt hit mange ganger i sommer. Stedet er kjempefint, men det er ekkelt med alt søppelet. De dagene vi kommer sent, ligger det boss overalt. Dette burde ikke være nødvendig, sier Karen Støverud.

Etterlyser dugnadsånden

Fredag var stortingspolitiker Ingmar Ljones på befaring på Vollane for å se hvilke utfordringer Friluftsrådet har med å drifte friluftsområdene.

— Dette stedet er godt tilrettelagt, og en nedgravd molok er en smart løsning. Men det hjelper lite når folk griser. Det har aldri vært meningen at statlige midler skal brukes til å plukke søppel etter folk flest. Vi må lære opp brukerne til å ta ansvar. Det hjelper lite å bruke mange penger på tilrettelegging hvis ikke folk innretter seg, sier stortingspolitikeren.

Ljones mener at mye kan bli gjort uten at kostnadene blir så store.

— Det er et problem at kulturlandskap og friluftsområder gror igjen. Hvis folk får kunnskaper om hvordan de selv kan rydde skog og gjøre det trivelig rundt seg, har vi nådd langt. Det er ikke alle oppgaver som trenger å være fullt ut offentlige.

FLUNKA NY: Her viser Åge Landro (t.h.) i Bergen og Omland Friluftsråd frem en Molok til Ingmar Ljones. Slike bosstanker som er gravd ned i bakken, gjør at Friluftsrådet slipper å tømme hver dag. <br/>Foto: KNUT STRAND