I 2008 besto 17.000 personer prøven. I fjor sank tallet til 14.000. Januartallene i år tyder på ytterligere nedgang.

— Dramatisk og bekymringsfullt, sier administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test AS, som utsteder bevisene.

Det samme mener Sjøfartsdirektoratet.

— Altfor få har tatt kursene, sier underdirektør Bjørn Reppe i avdelingen for sjøvett og fritidsfartøy.

  • Vi er også urolig, og skjønner ikke hvorfor så få tar kurs. Selv har vi måttet avlyse kurs, sier sjefredaktør Ingvar Johnsen i Redningsselskapet.

Mange vil kjøre ulovlig

Den manglende interessen fører til ett av to: Enten vil mange unge båtførere kjøre ulovlig, eller så vil mange bli utestengt fra sjøen når den nye loven trer i kraft.

  • Vi anmoder alle om å ta loven på alvor og melde seg på kurs. Vi frykter at mange som har interesse av å føre båt, ikke vil ha lov til å gjøre det etter 1. mai, sier Reppe.

Det var mye frem og tilbake før loven fikk sin endelige utforming. Det ble vurdert å gjøre båtførerbevis obligatorisk for alle. Av kapasitetshensyn ble skillet satt ved dem som er født etter 1. januar 1980. Da aldersgrensen ble kjent, falt interessen for å ta båtførerprøven blant dem som ikke trenger det.

Droppet kursene

  • Vi har en rekke eksempler på at folk betalte for kurs, men droppet å møte opp. Offentliggjøringen av aldersgrensen var som å dra pluggen ut av kursmarkedet, sier Bernt Nilsen i Norsk Test.

Både Sjøfartsdirektoratet og Norsk Test håper båtførere under 30 år våkner.

  • Nølingen kan føre til at mange ikke får tatt båtførerbeviset i tide, sier Bjørn Reppe i direktoratet.
  • Det er dessverre slik at mange venter så lenge som mulig før de innretter seg etter nye krav, sier statssekretær Rikke Lind i Handels- og næringsdepartementet.

Kan bli satt på land

Departementet arbeider nå med sanksjonsmulighetene overfor dem som bryter den nye loven. Forslaget, som omfatter innskjerpelser, langt utover selve sertifikatet, skal snart opp i Stortinget.

Ett av punktene er at de som begår grove brudd på regelverket til sjøs, taper retten til å føre båt. Dette vil gjelde alle som ferdes på sjøen. Som alvorlige brudd regnes grov, uaktsom navigering og overtredelse av promillegrensen på 0,8. I en høringsrunde ble det foreslått tap av førerrett i ett år, og ved skjerpende omstendigheter i inntil fem år. Det kan være ved høyere promille enn 2,0, gjentatte brudd på promillebestemmelsene, eller etter sjøulykke med betydelig skade.

Politiet skal følge opp

Politiet skal kontrollere at loven om båtførerbevis blir fulgt. Politiet har fra før som oppgave å håndheve at alle fritidsbåter følger regelverket til sjøs. I likhet med i veitrafikken, er det foreslått at en båtfører som godtar et forelegg, får avsluttet saken. De som ikke godtar forelegg, vil få saken inn for domstolen. Det er domstolen som kan ilegge tap av førerrett.

Forslaget innebærer at de som taper retten til å føre båt, må bestå båtførerprøven på ny, uavhengig av om denne var bestått tidligere og av alder.

Risikerer forsikringssmell

Båtførere under 30 år som uaktsomt forårsaker skade, risikerer avkorting i forsikringen dersom de ikke har båtførerbevis.

— Hvis det er en sammenheng mellom manglende båtførerbevis og årsaken til uhellet eller skaden, vil det helt klart få konsekvenser for forsikringsutbetalingen, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.

Det samme gir pressetalsmann Roald Stigum Olsen i TrygVesta uttrykk for.

— Hvis du selv ikke er skyld i uhellet, får manglende båtbevis neppe noen konsekvenser. Det blir som å kjøre bil og bli påkjørt bakfra. Er det en sammenheng mellom skaden og at du ikke har påbudt båtførerbevis, vil avkorting av forsikringsbeløpet imidlertid bli vurdert, sier han.

Sikkerhetsrabatt

TrygVestas kunder vil få sikkerhetsrabatt på forsikringspremien dersom de har båtførerbeviset.

— Hvis båten er ført av en person som skulle hatt beviset, og har forårsaket en skade, kan også forsikringsutbetalingen bli redusert. Da har man fått en rabatt på sviktende premisser, sier Stigum Olsen.

— Vi vil for øvrig oppfordre alle, også dem som det ikke er påbudt for, å ta båtførerprøven, sier Stigum Olsen.

— Det samme gjør vi. Båtførerkurs gir viktig og utvidet kunnskap om å ferdes på sjøen, sier Emma Elisabeth Vennesland i If.