— Det skjer jevnlig, bekrefter varabrannsjef Karl Otto Nesdal.

Før utrykningskjøretøyene forlater Hovedbrannstasjonen, blir varsellampene i lyskrysset på Nygårdstangen aktivisert. Syv-åtte lamper blinker rødt, og på trafikkgalgene kommer det opp skilt der det står «utrykning». Da skal alle biler stanse ved stopplinjen som er markert. Likevel kjører mange bilister ufortrødent videre.

Må ta hensyn

  • Vi kan ikke stole på at bilistene stopper for oss. Derfor kjører vi svært forsiktig ut fra den spesiallagede utkjørselen vår. Sjåførene våre forsikrer seg om at trafikken virkelig er stanset før de krysser veien. Her må vi opptre på samme måte som når vi kjører på rødt i lysregulerte kryss, sier varabrannsjef Nesdal.

— Vi taper som regel bare noen sekunder. Likevel er det alvorlig i forhold til sikkerheten for mannskapene, sier Nesdal.

Også utenfor tunneler

Det er ikke bare utenfor Hovedbrannstasjonen bilistene viser manglende respekt for røde stopplys. Det samme er tilfellet utenfor tunnelene.

— For et par uker siden hadde vi en øvelse i Troldhaugtunnelen. Biler som kom mot sentrum fra Lagunen og Nordås, ble varslet med blinkende røde lys om at tunnelen var stengt. Likevel kom det et tyvetall biler langs sjølinjen og ned til tunnelen, sier varabrannsjef Nesdal.

Da bilistene ble stanset, ga flere av dem uttrykk for at de var klar over hva de hadde gjort.

— Utrolig at de kunne kjøre slik, mot bedre vitende, kommenterer Nesdal.

Må inn motsatt vei

Ved brann, røykutvikling eller ulykker i tunneler, må politi og brannvesen ofte stenge begge tunnelløpene.

— Vi må bruke motgående tunnelløp for å komme til. Det er som oftest raskeste veien inn. Derfor er det alvorlig å kjøre mot de røde stopplysene, sier Nesdal.

Kjent for politiet

Kjøring mot blinkende røde signallys er heller ikke ukjent for politiet.

— Vi opplever det rett som det er når tunneler blir stengt, sier Jens Kleppe, fungerende leder ved trafikkseksjonen, Bergen sentrum politistasjon.

— Jeg velger å tro at det skyldes uoppmerksomhet, og ikke en bevisst handling, legger Kleppe til.

Politiet opplever at de røde stopplysene ikke blir respektert når tunneler må stenges i forbindelse med ulykker, bilbranner, bilberging eller når kjøretøyer får motorstans.

— Det kan være direkte farlig å kjøre inn i tunneler under slike omstendigheter, sier trafikkpolitisjefen.

Risikerer 5200 kroner

  • Hva risikerer bilister som ikke overholder de røde stopplysene?

— Akkurat det samme som når noen kjører på rødt i et lysregulert kryss. Det vanligste er et forenklet forelegg på 5200 kroner. Det er også hjemmel for å inndra førerkortet hvis kjøringen er svært graverende, sier Jens Kleppe.

Kjører du på rødt når det er brannutrykning fra hovedbrannstasjonen? Si din mening i feltet nedenfor.