— I Bergen og på Vestlandet har vi hatt en gunstig utvikling, og det har gitt seg utslag i forsikringspremien. Det er riktig. Derfor er distrikt viktig når vi beregner premien, sier Roald Stigum Olsen, informasjonsrådgiver i Vesta.

— De siste årene har ikke premiene steget, mens vi har utvidet dekningene våre.

Også Gjensidige forsikring mener at de lar den gode boligbrannstatistikk, komme vestlendingene til gode.

— Det gjør vi, sier markedssjef i Gjensidige, Anne Brith Mo.

Gjensidige samarbeider med brannvesenet i Bergen om en informasjonskampanje rettet mot byens 6. klassinger. En kampanje som nå også skal ut til skolene i Sogn og Fjordane.

Hun er full av lovord om det forebyggende arbeidet brannvesenet i Bergen står for.

— De gjør en fantastisk jobb og Bergen skiller seg ut blant storbyene i landet, sier Mo.

For selv om antallet boligbranner var lavere i Stavanger enn i Bergen i 2005, er skadeutbetalingene her langt lavere, forteller markedssjefen.

— På grunn av utviklingen i skadesituasjonene er forsikringspremiene i Hordaland og Bergen langt lavere enn i Rogaland og Stavanger.