• Å rydde Bystasjonen for ungdom i drift løser ikke problemene, sier Odd Eigil Spørck. Han har selv vært barnevernsbarn og tilbyr ungdommene et alternativ: En egen møteplass i nærheten.

Odd Eigil Spørck er leder for Barnevernsbarnas Møteplass Bergen (BMB). Førstkommende fredag er organisasjonen på plass i nytt, fast lokale hos Utekontakten i Strømgaten 10, bare et steinkast unna Bystasjonen. Her skal barnevernsbarn kunne treffe andre i samme situasjon.

— Mange barnevernsbarn opplever det veldig slitsomt stadig å måtte forklare seg eller takle andres mistenksomhet Hos oss slipper de det. Vi skal være et sted der alle kjenner til deres spesielle situasjon. Det gir en frihet i seg selv, og skaper et sterkt samhold., sier Spørck.

Bergen uten fritidstilbud

Nettopp derfor forstår han ungdommene som henger på Bystasjonen.

— Både «vanlige» ungdommer og barnevernsbarn vil gjerne være sammen med likesinnede. Dessuten har det vært en kald vinter, og det er naturlig at ungdommene trekker innendørs. Problemet er at Bergen kommune mangler gode fritidstilbud til ungdom generelt. Å rydde Bystasjonen betyr derfor bare at problemet flyttes fra ett sted til et annet. Og når været blir fint, samles de uansett rundt Den blå steinen, sier han.

Erfaring fra barnevernet

BMB har i dag rundt 60 betalende medlemmer, og alle som jobber der og sitter i styret har selv vært barnevernsbarn.

— Det gir oss et enestående fortrinn både i forhold til nettverk og kontakter i hjelpeapparatet og i forhold til å snakke med ungdommene og få tillit. Vi vet hva det handler om, påpeker Spørck.

I startfasen vil Møteplassen bare være åpen fredager. På sikt vil de holde åpent fredag og lørdag, eventuelt også to eller flere ukedager.

I tillegg til et sted å være, vil BMB tilby blant annet hjelp til matlaging, samtaler, veiledning, generell informasjon om lovverk og rettigheter og henvisning videre i systemet. Utover våren og sommeren vil de arrangere ulike turer og kurs.

- Må selv ta grep

Det er to år siden Odd Eigil Spørck og Stein Even Borgen tok initiativ til å danne organisasjonen. De ble kjent med hverandre for 15 år siden, da de var på samme akuttmottak. I dag jobber Spørck gratis på heltid i BMB og studerer til sosionom ved siden av. Borgen er tømrer og nestleder i BMB. Begge har deltatt på flere internasjonale barnevernskonferanser, og bidratt i utformingen av retningslinjer for et bedre ettervern.

BMB organiserer barn og unge i alderen 12 til 23 år, og konsentrerer seg særlig om dem mellom 12 og 16.

— Men vi er også viktige for 17-18-åringene, og de som er eldre. Noen blir under barnevernets omsorg til de er 23 år, men de fleste overlates til seg selv når de passerer 18. Hos oss vil de fortsatt få omsorg og hjelp. Målet er å danne et nettverk av likesinnede og forberede dem på å skulle leve et selvstendig liv. For vi kommer ikke unna at det er ungdommene selv det kommer an på. De må selv ta ansvar for å komme seg videre, sier Spørck.

ØRJAN DEISZ