— Dette er et skritt i riktig retning i asylpolitikken, sier SV- leder Audun Lysbakken.

Stortingsmeldingen «Barn på flukt», som legges frem før sommerferien, inneholder ingen forslag til endring av lovverket, men en presisering av hva som menes med at hensynet til barnas beste skal tillegges vekt. Når meldingen kommer til Stortinget, vil regjeringen slå fast at tolkingen av regelverket har vært for streng.

- Alle får ikke bli

— Dette betyr blant annet at det skal legges større vekt på den tilknytning barna har fått til Norge, selv om familien har oppholdt seg ulovlig her. Dette er viktig fordi vi vet at mange barn har vært lenge i Norge. De barna har selvfølgelig utviklet en like sterk tilknytning til skole og nærmiljø som barn med lovlig opphold, sier Lysbakken.

Selv om loven forblir uendret, tar Lysbakken dette som en seier for både partiet og barnefamiliene som nå kan få en ny sjanse. Den tidligere barneministeren er klar på hva dette må bety for Utlendingsnemnda (UNE).

— Vi har sett at UNEs praksis er blitt gradvis strengere de siste årene. Det regner jeg med skal snu nå. Her ligger det veldig tydelige føringer som vil bety at flere barn vil få bli. De som har fått avslag kan også få prøvd sin sak på nytt ut fra regjeringens føringer.

Lysbakken påpeker at dette ikke betyr at alle barna får bli.

— Hvem og hvor mange som får bli, er det for tidlig å si noe om. Men ut fra den politiske situasjonen vi har nå, med et flertall på Stortinget som har drevet asylpolitikken i strengere retning, er vi fornøyd med at SV har bidratt til dette.

- Jubelen må vente

Også Aina Heldal Bøe, leder for Støtteforeningen for Nathan og Familien, er fornøyd.

— Jeg tror dette får stor betydning for mange asylbarn. Regjeringen sier jo klart at praksisen er blitt for streng. Jeg tror at mange av dem som er godt integrerte får opphold etter ny behandling. Men jubelen må vente til vi har sett resultatet, sier hun.

— Mange skal ha det til at det er negativt at det ikke kommer en lovendring. Men vi har sagt at det ikke trengs, sier hun.

- Hvordan reagerer familien?

— De tror ikke noe før de faktisk ser det. Men de er glad for presiseringene i meldingen, sier hun.

Også Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) er glad for presiseringen.

— Til nå har antall år barna har bodd i Norge etter et avslag på søknad, blitt nullet ut. Det er blitt begrunnet med at foreldrene har brutt loven. Vi er glade for at antall år i Norge både før og etter et avslag på søknad om asyl nå skal vurderes likt.

Statsråd: Flere får bli

Også barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) sier at presiseringene vil føre til at flere barn får bli.

— Noen barn som ellers ville blitt sendt ut, vil få opphold. Og alle kan be om en ny behandling av saken i UNE.

I flere måneder har det også vært reist krav om at regjeringen skal gi amnesti til enkelte grupper, knyttet til fremleggelsen av meldingen. Det blir det ikke noe av. Det blir heller ikke noen endringer i forskrifter.