— Det er jo Tystad som har hatt ansvaret for måten Bergen Parkeringsselskap drives. Å legge skylden på parkeringsvaktene blir helt feil. Det er ledelsen av selskapet det er noe galt med. Og det har Tystad selv hovedansvaret for, sier Høyres gruppeleder Martin Smith-Sivertsen.

Partiet har flere ganger foreslått å gjøre det kommunale parkeringsselskapet om til aksjeselskap på linje med for eksempel Bergen Kino.

— Ved å ha et aksjeselskap ville du få en bedrift med et aktivt styre. I dag har styret i Parkeringsselskapet ingenting de skulle sagt på viktige områder. Driften av selskapet er i realiteten overlatt til ledelsen i selskapet og er uten et klart overordnet styre, sier Smith-Sivertsen.