Det var på partiets styremøte torsdag kveld at det ble vedtatt å gi skarp korreks til Tystad for hans opptreden under fylkesårsmøtet i Ullensvang.

Vedtaket var enstemmig. Både AUF-lederen i Bergen, Pål Thorsen, og Erling Mjelde (som begge har støttet Tystad hittil) stilte seg dermed bak brevet.

Tystad selv er meget kort når Bergens Tidende ber ham kommentere denne uvanlige korreksen fra partistyret:

— Jeg er kjent med innholdet, men har ingen kommentarer utover det. Jeg registrerer det som deres syn.

— Går vedtaket inn på deg?

— Jeg tar det til etterretning, sier Trond Tystad.

Episoden i Ullensvang

Irritasjonen i partirekkene har dermed ikke lagt seg etter årsmøtet i Hardanger. Tystad gikk der på talerstolen og kritiserte styret i Bergens-partiet for at AUF-delegater fra Bergen så seg nødt til å slå opp telt for natten. De hadde ikke fått den støtten de ba om for å dekke hotelloppholdet.

Ifølge Grung, som straks reagerte, var ikke Tystads fremstilling korrekt. Hun reagerte også på at han ikke kontaktet henne på forhånd.

— Jeg ønsker som leder å vise at det finnes grenser for hva slags oppførsel som kan tillates. Vi er nødt til å se fremover og opparbeide en positiv organisasjonskultur. Det er begrunnelsen for at vi har sendt ham dette brevet.

Har ikke snakket sammen

— Men det er da ytterst uvanlig å gi en slik korreks, endatil i brevs form, til en fremtredende politiker fra eget parti?

— Det er nok riktig, men det var ingen vei utenom. Vi fant at det var nødvendig å statuere et eksempel, selv om det gjelder en av våre fremste folkevalgte. Men for mitt vedkommende er jeg ferdig med denne saken, sier Ruth Grung til Bergens Tidende.

— Det er snart en måned siden fylkesårsmøtet. Har ikke du og Tystad snakket ut om det som skjedde?

— Nei.

— Har han beklaget det på annen måte?

— Nei, han har ikke tatt det opp med meg.

— Ville det ikke likevel ha vært bedre å snakke sammen fremfor å sende brev?

— Det er jeg enig i. Men det har ikke lyktes å få kontakt med ham.

Takhøyden senket?

— Mange vil nok mene at det var formildende omstendigheter ved det som skjedde?

— Så lenge jeg ikke har snakket med ham direkte, kan jeg ikke uttale meg om det.

— Er du ikke redd for at takhøyden i partiet er i ferd med å bli senket?

— Selvsagt skal det være takhøyde, og vi skal akseptere ganske mye når sterke personligheter er på banen. Men det er en grense for hva som kan aksepteres. Og det var som nevnt den som ble overskredet i Ullensvang, sier Grung.