• Store selskaper som Statoil og Hydro bør lage pedagogiske opplegg som viser hva de trenger matematikken til.

Det mener Gaute Auflem Lillesund, lærer i grunnskolen ved Hanøy skole på Askøy.

Lillesund reagerte nærmest spontant da han leste BT-oppslaget med Statoil-sjef Helge Lund i går. Lund beklaget seg over at matematikken og de andre realfagene har en altfor liten plass i dagens skole. Samtidig må hans eget selskap, Statoil, og en rekke andre norske industriselskaper lete med lys og lykte etter folk med realfagkompetanse.

Dette fikk Lillesund til å sette seg til pc-en. Der forfattet han en oppfordring som han sendte av gårde til Statoil og Hydro.

Fagbok med oppgaver

— Det var bare noen tanker, jeg ønsker å utfordre Statoil og Hydro til å komme frem med hva de ønsker av realfaglig kompetanse og utvikling i den norske skolen. Når de har fått dette klart for seg, kan det omgjøres til pedagogiske opplegg som kan komme ut i en kombinert fagbok med oppgaver og eksempler. På den måten kan disse selskapene få konkretisert hva de bruker realfagene til. Jeg tror at dette vil være til stor nytte både for lærerne og elevene, sier Lillesund.

— Det er nok dessverre slik at kompetansen innenfor realfagene faller. En av årsakene til det, tror jeg, er at elevene gis få muligheter til å sette læringen inn i en sammenheng. Nettopp dette et økende krav fra elevene. Men nå ser det ut til at dette følges opp i den nye læreplanen av 2006, det såkalte Kunnskapsløftet, sier Gaute Auflem.

Håper på svar

— Likevel blir det ikke like lett for alle skolene å følge med på denne utviklingen. På grunn av pengemangel må dagens lærere ofte ta til takke med undervisningsmateriell som stammer fra 10 og 20 år tilbake. Det finnes veldig få oppdaterte bøker, sier Lillesund, som håper at hans utfordring til Statoil og Hydro kan bidra til å rette på dette.

Lillesund har bedt de to industrigigantene om en respons på sine ideer, og venter spent på svar.

KNUT EGIL WANG