• Bergen parkeringsselskap har et destruktivt forhold til sin egen virksomhet. Jeg er dypt bekymret både over den etiske og juridiske standard i selskapet.

Det sier professor i offentlig rett, Jan Fridthjof Bernt, om parkeringsstriden som Bergens Tidende omtalte torsdag. Han mener Ole-Chr. Fotland, som i november i fjor dristet seg til å klage på en parkeringsbot, bør bringe saken sin inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

— Uavhengig av hva som blir utfallet av denne konkrete parkeringsstriden bør ombudsmannen se på saken. Så kan han avgjøre om Parkeringsselskapets handlemåte er i tråd med god forvaltningsskikk - eller folkeskikk, som vi sier i andre sammenhenger, sier Jan Fridthjof Bernt.

Reagerte med vantro

Bernt reagerte med vantro da han i går leste alle de åtte brevene som er gått mellom Bergen parkeringsselskap og Ole-Chr. Fotland. Han er sterkt kritisk til måten Parkeringsselskapet bruker jussen på, og han reagerer på hvordan P-selskapet behandler vanlige folk.

— Jeg ble forskrekket. Brevene selskapet skriver er gjennomsyret av en negativ holdning, og etter min mening klart i strid med de forventninger vi må kunne ha til et offentlig forvaltningsorgan. Selskapet gir en skyllebøtte som er både uhøflig og upassende. De bruker for eksempel utropstegn etter å ha fortalt at klagefristen er gått ut. Bergen kommune har lite ære av dette, sier Jan Fridthjof Bernt.

Fylte bensin, ikke diesel

BT skrev i går om Ole-Chr. Fotland, som klaget på at konen hadde fått parkeringsbot etter en motorstopp i Nygårdsgaten. Ekteparet fikk ikke ettergitt boten. Årsaken var at konen hadde fylt bensin på tanken i stedet for diesel. Det var uaktsomt, mente P-selskapet. Etter ca. to måneders korrespondanse fant plutselig P-selskapet ut at Ole-Chr. Fotland ikke hadde klagerett. Hans kone måtte klage, siden hun var sjåfør, eller bilens eier, ettersom dette var en firmabil. Men P-selskapet gjorde det samtidig klart at en eventuell ny klage fra noen av disse uansett ville bli møtt med at klagefristen var gått ut.

P-selskapet skriver følgende: «Således må det settes strek over den klageprosess som har foregått. Den kan betegnes som en nullitet. Vi kan bare beklage at vi stolte på Deres pretensjon om å inneha klagerett».

- P-selskapet har ansvaret

— Slik skriver man ikke til folk. Ole-Chr. Fotland har jo åpenbart vært i god tro. Han har ikke prøvd å lure noen. Og det er Parkeringsselskapet som har ansvaret for å påse at de formelle reglene følges, ikke klageren, sier Bernt.

I ett av brevene sine skriver Bergen parkeringsselskap at Ole-Chr. Fotland har brutt fristen på tre uker for å klage saken inn for forhørsretten. Dette til tross for at Fotland i god tid innen de tre ukene hadde sendt et brev der han nok en gang argumenterte for at p-selskapet måtte gjøre om sin beslutning.

Ledelsesansvar

— Dersom P-selskapet mener at dette brevet ikke var god nok grunn til å avbryte klagefristen burde de sendt et brev tilbake der de spurte om han ville klage saken inn for forhørsretten eller ikke. Slik det nå fremstår sitter P-selskapet og gnir seg i hendene mens de venter, for så å heise flagget til topps når fristen er oversittet. Det er ikke meningen at et forvaltningsorgan skal prøve å utmanøvrere klagere. Det skal hjelpe dem til å fremme sin sak, sier Bernt.

Han reagerer også på at det er selve direktøren i Bergen parkeringsselskap, Truls Lorentzen, som undertegner brevene.

At direktøren gjør dette, vitner om liten skjønnsomhet eller manglende forståelse av ledelsesansvar. Det er dypt betenkelig, sier Jan Fridthjof Bernt.

BLE FORSKREKKET: Professor Jan Fridthjof Bernt er dypt bekymret for måten Bergen parke-ringsselskap opptrer på overfor vanlige folk. – Jeg ble forskrekket da jeg leste brevene selskapet hadde sendt, sier han til BT.
Foto: Bjørn Erik Larsen