— Arbeiderpartiet og Stoltenberg har jo gjort det til et varemerke å holde orden på norsk økonomi, men nå synes jeg ikke de alltid bærer preg av det. Jeg er virkelig overrasket over at de flere ganger har støttet opp om forslag uten inndekning, sier Bondevik til Bergens Tidende.

— Det er en hard dom du feller?

— Ja vel, men jeg mener det.

— Du beskylder nokså utilslørt arbeiderpartilederen for å ha opptrådt uansvarlig?

— Nei, jeg vil ikke bruke et slikt uttrykk.

— Behandlingen av revidert nasjonalbudsjett motbeviser i grunnen det du her sier?

— Akkurat i den saken er det heldigvis vist ansvar. Og det vil jeg gi hele opposisjonen honnør for. Men i mellomtiden har man vært for rause med løfter og utspill, sier statsministeren.

Tap i fire omkamper

Kjell Magne Bondevik tilbrakte hele lørdagen i Bergen for å være med å kaste glans over det storstilte helsejubileet. Men det ble også tid til å gi Bergen KrF litt ekstra blest og oppmerksomhet på en stand på Torgallmenningen.

Midt i intervjuet med Bergens Tidende ble han oppringt av statsråd Laila Dåvøy, som hadde behov for råd og ryggdekning for å komme videre med barnehageforhandlingene i Stortinget.

— Det har vært en spennende vårsesjon, og jeg føler at regjeringen har fått gjennomslag for det aller meste, ikke minst revidert budsjett med endringer som er til å leve med.

— Kan du påstå det, etter å ha tapt fire viktige omkamper?

— Ja, for det var nødvendig å knytte disse sakene sammen med «det reviderte», for det tvang opposisjonen til å behandle dem innenfor en ansvarlig ramme. Sluttresultatet er til å leve med.

- Nødvendig å si fra

— De fleste vil nok påstå, nå i ettertid, at det var unødvendig å skape slik krisestemning, bl.a. ved å stille kabinettspørsmål, slik du i realiteten gjorde?

— Jeg mente at det var nødvendig å si fra, og jeg er overbevist om at det la et større ansvar over budsjettdrøftingene. Jeg gjorde det klart at det går en grense for hva regjeringen kunne akseptere. Jeg ønsket ikke at Stortinget skulle havne i en situasjon uten å være advart, sier statsministeren som tre ganger har stilt kabinettspørsmål i stortingssalen - to av dem i den forrige regjeringen han ledet.

— Hva er regjeringens viktigste triumf denne våren?

— Ettersom barnehageavtalen nå er kommer på plass, er det naturlig å nevne den, ikke minst av hensyn til barnefamiliene som får en større trygghet med maksimalpriser som er realistiske. Denne saken er også en triumf for vårt politiske system som står sammen om reformen, fortsetter Bondevik.

Han nevner også jordbruksoppgjøret, kraftutbyggingen i Sauda og retningslinjene for gen- og bioteknologien. Men aller mest fornøyd er han med planen for å bekjempe fattigdomsproblemet i Norge.

Roser Victor D. Norman

— Du nevner ikke utflyttingen av statsinstitusjoner?

— Unnskyld, det var en ren forglemmelse! Den saken hører absolutt til triumfene, og er et av de viktigste regionale grep fra regjeringens side. Jeg vil berømme Victor D. Norman for mot, dristighet og standhaftighet i å få gjennomført det han ivret for.

— Carl I. Hagen spår at regjeringen ikke overlever høstens budsjettbehandling?

— Jeg synes at Hagen har glidd mer og mer over i politisk kommentatorvirksomhet. Han bommet stygt for litt siden, da han sa at regjeringen er så sliten at vi leter etter en sak å gå på. Det var et bomskudd. Vi har slett ikke vært ute etter en sak å gå av på. Arbeidslysten er fortsatt stor, fortsetter Bondevik som nevner fire hovedområder som blir prioritert i høstens budsjett: eldreomsorg, helse, utdanning og barnehageutbygging.

En sliten regjering?

— Jens Stoltenberg hevder på sin side at «regjeringen er noe sliten»?

— Det ser jeg som taktisk motivert for å svekke regjeringen.

— Han krever også økt bruk av oljepenger i budsjettet neste år, akkurat som Carl I. Hagen?

— For det første vil jeg si at vi bruker allerede flere milliarder kroner mer enn en mekanisk anvendelse av den såkalte handlingsregelen tilsier. Hvor mye mer vi sprøyter inn neste år, vil jeg foreløpig ikke si noe om.

For det andre vil si at jeg er overrasket over at Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet det siste året så ofte har løpt etter de mer populistiske partiene SV og Frp. De har jo aldri hatt regjeringsansvar, men foreslår stadig populære tiltak uten nødvendig inndekning. Det overrasker meg virkelig at Stoltenberg til tider er med på dette, sier Kjell Magne Bondevik.

TAKKNEMLIG: En statsminister fra KrF gjør ofte lykke hos eldre kvinner. Takknemligheten er stor over å få treffe Kjell Magne Bondevik.<p/>FOTO: ARNE NILSEN