Ine Mæland og Hanne Tenfjord Skodje

Tirsdag klokka 10.00 var det klart for første møte for det nye styret i Helse Stavanger. Første punkt på programmet var en drøfting av nevrokirurgisaken.

Ti av 11 i styret stemte for å be Helse Vest se på nevrokirurgisaken på nytt på førstkommende styremøte.

– Kan måtte gå av Grunnen til at Helse Stavanger vil ha Helse Vest til å gå gjennom saken på nytt, er uenighet på tre sentrale punkter:

  • Planlagte hjernesvulstoperasjoner, skal de kunne utføres ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS)? Helse Vest har sagt nei. Tirsdagens styrevedtak sier at de visse slike operasjoner må gjennomføres.
  • Skal Helse Bergen ha personalansvar for nevrokirurgene som jobber i Stavanger? Styret i Helse Stavanger mener kirurgene må ha sitt arbeidsgiverforhold til SUS.
  • Skal Parkinsonoperasjoner flyttes til Bergen? Tirsdagens vedtak vil ha dem i Stavanger fram til ny nasjonal gjennomgang er klar. – Hvis Helse Vest ikke imøtekommer innvendingene vi vedtok i dag, tar jeg konsekvensen av det. Det er min konklusjon etter å ha jobbet dag og natt med å finne en løsning på dette, sa styreleder Odd Arild Kvaløy på styremøtet tirsdag.

– Hva er konsekvensen?

– At jeg går av, sier Kvaløy til Aftenbladet.no.

Siste sjanse Da det gamle styret fattet vedtak om å ikke lojalt følge Helse Vests vedtak, tok ikke Helse Vest saken opp på ny. Det hele endte med at styret måtte gå.

– Den logiske konklusjonen av dette vedtaket er i prinsippet at også dette styret blir kastet, sa Einar Knudsen i den såkalte Stavangeraksjonen etter møtet. Han gjorde det likevel klart at vedtaket tirsdag kan ses på som styret i Helse Vest sin siste sjanse til å ta til fornuften.

Kvaløy sa på forhånd av møtet at han ønsket en god diskusjon, og samle styret om et vedtak. Det fikk han i dag.

– Jeg er veldig glad for vi også fikk de ansattes innvendinger med i vedtaket som vi har fattet.

Det endelige vedtaket tirsdag var omarbeidet etter at Kvaløy selv kom med et forslag. Styremøtet tok pause for å få inn de ansattes innvendinger, og noe av det Oddbjørg Starrfeldt (nytt styremedlem) innvendte.

Kvaløy har sagt at han er uenig med Helse Vests vedtak i nevrokirurgisaken. Likevel ble han ny styreleder da det forrige styret ikke lojalt bøyde seg etter vedtaket.

Kristian Jacobsen/Stavanger Aftenblad