• Jeg er skuffet over at vi ikke kom i mål og unngikk fusjon, sier Hilde Onarheim, Høyres gruppeleder.

I går gikk hun til styremøte i Gaia med blandede følelser.

— Jeg håper alt går bra med et fusjonert selskap. Vi beliter oss. Så får vi se på hvordan det blir og håpe at vår frykt for konsekvensene av en fusjon viser seg å være ubegrunnet.

Byrådsleder Henning Warloe var langt mindre diplomatisk.

— Jeg synes det er beklagelig at det ikke har vært mulig å komme frem til enighet om nei til fusjon. Jeg er skuffet over at uforståelige prinsipper har ridd Frp, når partiet stemmer for en fusjon de faktisk er imot. Jeg synes det er sterkt beklagelig at et flertalls problemer med å finne samlende formuleringer fører til at bystyret stemmer for fusjon.

Han sier kommunen taper nærmere 100 millioner kroner på ikke å kunne selge kommunenes aksjer i Gaia.

— Jeg tror dette er en dårligere løsning for passasjerene, og det er utvilsomt en mye dårligere løsning for kommunen. Jeg er blitt beskyldt for å være veldig opptatt av penger, og fremstilt nærmest som rå spekulant. Jeg har bare vært opptatt av at fellesskapets penger ikke skal skusles bort, sier Warloe.