Den uheldige fotgjengeren har vært sykmeldt helt siden hun falt og slo seg 1. juli. Uhellet skjedde på en provisorisk gangvei mellom jernbanestasjonen og biblioteket i Bergen sentrum. Gangveien er laget til i forbindelse med byggingen av Bybanen.

«Etter min mening var det uten tvil gangtraséens beskaffenhet som var årsaken til uhellet,» skriver kvinnen i et brev til Bybanen. Hun krever drøyt 2000 kroner i erstatning for legeutgifter og ødelagte klær.

— Jeg gikk rolig

Kvinnen, som ønsker å være anonym, sier til bt.no at hun hadde gode sko og holdt lavt tempo da uhellet skjedde.

— Jeg gikk rolig fra biblioteket til jernbanen, på personovergangen som var laget til. Underlaget var ustabilt og løst, sier hun.

Da grusen ga etter, snublet kvinnen og føk fremover, med brukket arm som resultat. Hun ble hentet i ambulanse og fraktet til legevakten.

— Noen av dem som leser om saken vil kanskje tenke at fotgjengere selv har ansvar for å holde seg på beina. Hvorfor mener du det var Bybanens feil at du falt?

— Jeg snublet ikke i egne bein, men falt fordi underlaget ga etter. Underlaget var for dårlig, og det var ikke min feil, sier kvinnen.

I brevet til Bybanen har hun beskrevet gangveien som «ujevn og løs grus, iblandet løs pukkstein».

Nekter å betale

Bybanen nekter å betale erstatning.

— Hendelsesforløpet er ikke dokumentert. Vi avviser at vi har ansvar, sier saksbehandler Stian Ekornaas Beck.

Tusenvis av mennesker har spasert på den aktuelle gangveien i tidsrommet rundt uhellet.

Kvinnen gir ikke opp kampen for erstatning, og har skrevet et nytt brev der hun gjentar kravet mot det kommunale Bybanekontoret.

Bør kommunen betale erstatning når fotgjengere snubler og slår seg på dårlige fortau og gangveier? Si din mening i feltet under!