Bergens Tidende har tidligere fortalt at kvinner som soner i Bergen fengsel ikke lenger får åpen soning eller tilbud om kurs, og at de låses inne større deler av døgnet enn mannlige innsatte. Både ansatte ved fengselet og ledelsen har bekreftet at det er situasjonen.

I et brev til fengselsdirektør Ketil Schreiner Evjen skriver Likestillingsombudet at «hvis avisoppslagene gir et riktig bilde av situasjonen for kvinnelige innsatte, er det ingen tvil om at fengselet forskjellsbehandler kvinner og menn på grunn av kjønn».