Disse ekstra midlene har bakgrunn i den svært vanskelige økonomiske situasjonen for kommunen, heter det i en pressemelding fra departementet.

— Kommunen har relativt lavt inntektsnivå, og et svakere skattegrunnlag enn flere andre storbyer. En storby har også spesielle oppgaver som det bør tas hensyn til, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

For Bergen gjelder det spesielle oppgaver knyttet til det å være regionhovedstad, voksende sosiale problemer og store oppgaver med utbygging og drift av ulike typer infrastruktur.

— Departementet vil i forbindelse med Kommuneproposisjonen for 2003 vurdere et eget storbytilskudd til de større bykommunane, sier Erna Solberg.

SENDER PENGER HJEM: Statsråd Erna Solberg sender 15 millioner hjem til Bergen.