– Dette er et rent solidaritetsprosjekt, sier rektor Martin Risøy, og forteller at alle elevene har gjort et dagsverk for prosjektet – de fleste hos lokale arbeidsgivere.

Trenger håndverkere

Yrkesskolen ligger i Tarime, en liten by ved Victoriasjøen helt nord i Tanzania – like ved grensen til Kenya.

– Jeg besøkte skolen i vår sammen med Gunnar Hamnøy, en privatperson som har engasjert seg sterkt i dette arbeidet, sier Risøy.

– Tanken bak denne skolen er at den skal gi studiekompetanse gjennom fire år, med mye rom for praktisk opplæring. Tanzania har stort behov for folk som kan et håndverk.

Skoleprosjektet begynte med at landets lutherske kirke eide en 23 mål stor tomt i Tarime. Der hadde de lenge hatt et ønske om å bygge en skole som kunne tilby yrkesutdanning til den fattigste delen av befolkningen.

Skoletur til Tanzania

– Regjeringen sa at de ville ta tomten tilbake dersom det ikke ble bygget på området, forteller Risøy.

– Den lokale kirken satte da i gang byggingen av skolen. Visjonene for skolen er store, og de har et sterkt ønske om å få til noe.

Flere privatpersoner i Norge er nå engasjert i arbeidet med å samle inn midler, som videreformidles til prosjektet av Norsk Luthersk misjonssamband. Alle pengene går direkte og uavkortet til det de er tenkt til.

– En bonde i Nord-Trøndelag har samlet inn 600.000 kroner, sier Risøy, som er kjempeglad for elevenes innsats.

– Dette skal videreføres, sier han.

– Både i undervisningen, og kanskje gjennom at vi reiser ned dit med noen av elevene.

Dyr operasjon

Elevrådsmedlem Charlotte Flatemo (16) vil gjerne reise til Tanzania.

– Det tror jeg kunne vært lærerikt, sier hun.

– De lever ganske forskjellig fra oss. Gunnar Hamnøy fortalte oss om en jente som hadde åpen gane. Han tok henne til lege, som så på henne. «Dette blir fryktelig dyrt», sa legen, som mente operasjonen ville koste minst 300 kroner. Det sier noe om forskjellene, sier hun, og viser frem de nye skoene sine.

– Disse kunne betalt for fire slike operasjoner.

Dersom du ønsker å bidra til prosjektet, kan du ta kontakt med skolen på telefon 55956900.

SAMLET INN 50.000: - Det har gjort inntrykk å se hvor lite som skal til for å hjelpe, sier Charlotte Flatemo (til venstre) og Anja Skeie. I midten: Elevinspektør Hermund Solvik.
Magne Fonn Hafskor
TOK INITIATIV: - Jeg fikk vite om prosjektet gjennom min venn Gunnar Hamnøy, sier rektor Martin Risøy. ¿ Han er veldig engasjert i hjelpearbeid i Afrika, og har blant annet startet opp en yrkesskole i Etiopia sammen med Toyota Norge.
Magne Fonn Hafskor
LOKALT LØFT: Prosjektet handler også om å lære opp og engasjere lokale folk i byggingen av skolen.
Martin Risøy
IDEALISME: - Oppbyggingen av skolen blir utført under rettledning fra kirken og privatpersoner fra Norge, sier Martin Risøy. - De bruker sin fritid til å reise ned og støtte dette prosjektet.
Martin Risøy