Når finansminister Sigbjørn Johnsen presenterer statsbudsjettet fra Stortingets talerstol på mandag, foreslår regjeringen å øremerke 205 millioner kroner til det kommunale barnevernet.

Dette kommer i tillegg til videreføring av de 290 millioner kronene som ble øremerket i de to foregående statsbudsjettene, så totalen er nå en halv milliard kroner.

SVs Oddny Miljeteig mener tildelingen er et historisk steg fremover.

— Dette er tredje året med en tydelig satsing, akkurat der skoen trykker og der barns liv blir levd. Dette er reelle penger og stillinger, og de er øremerket slik at de ikke kan jukses vekk til asfalt og betong, sier Miljeteig.

850 årsverk på fire år

De nye millionene til det kommunale barnevernet fordeles slik:

  • 173 millioner til «stillinger og kompetanse- og samhandlingstiltak».
  • 20 millioner kroner til et styrket tilsyn.
  • 12 millioner kroner til et varig kompetanseløft. I bakgrunnsnotatet fra SV, som lyder navnet «Historisk barnevernsløft», heter det at «dette er det største løftet i kommunalt barnevern på over 20 år». Regjeringen skriver at satsingen totalt har gitt 850 nye årsverk de siste fire årene.

— Etter at SV overtok ansvaret for barnevernet, har det heldigvis blitt en høyt prioritert sak, og ikke bare en nisjesak for spesielt interesserte damer som meg, sier Miljeteig.

- Er dette en seier for SV?

— Når det gjelder barnevernet, føler jeg at det er upassende å bruke begrep som seier, men som politikk så er det jo det. Det er stort at et parti på vår størrelse har klart å sette barnevernet på dagsorden. Dette handler om de mest utsatte ungene i landet. De trenger at noen setter dem fremst, enten vi får stemmer av det eller ikke, sier Miljeteig.

Totalt beregnes økningene i midlene til det kommunale barnevernet fra og med 2010 til 2013-budsjettet til «580 nye stillinger som en direkte følge av regjeringens satsing».

Kommunene må søke

Pengene vil imidlertid ikke dumpe automatisk ned i kommunenes kassser.

— Da må kommunene gjøre egne prioriteringer og bevisste valg for sitt eget barnevern, i stedet for at pengene kommer rekende på en fjøl. Her blir det tildelt midler ut fra behov, slik det har vært tidligere. Med dette løftet er det rom for å drive et helt annet barnevern, sier hun.

Kommunene må søke om nye stillinger og midler til kompetanse- og samhandlingstiltak, og søknadene skal behandles av fylkesmennene.

— Vi har sett at de øremerkede midlene har ført til at flere barn får hjelp. Derfor kommer regjeringen medmer penger til det kommunale barnevernet. Det viktigste er at vi harhjulpet, og skal hjelpe enda flere barn fremover, sierJette Christensen (Ap), stortingsrepresentant fra Hordaland.

SEIER FOR SV: - Etter at SV overtok ansvaret for barnevernet, har det heldigvis blitt en høyt prioritert sak, og ikke bare en nisjesak for spesielt interesserte damer som meg, sier Oddny Miljeteig. ARKIVFOTO: ALEXANDER WORREN