Dette er et av tiltakene i Universitetet i Bergens nye «Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse» som ble vedtatt av Universitetsstyret torsdag 15. februar, skriver Studvest.

– Dette er vanlig bruk av motivasjonsmidler, sier likestillingsrådgiver ved UiB, Anne Marit Skarsbø til Studvest.

Får dekket halve lønnen

Et annet såkalt motivasjonsmiddel er at institutter som ansetter kvinner i professor II-stillinger, ifølge handlingsplanen skal få dekket 50 prosent av lønnsutgiftene fra UiB sentralt.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (KiF), som ble opprettet for en treårsperiode i 2004, foreslo i sin sluttrapport til Kunnskapsdepartementet en stykkprisfinansiering på 500.000 kroner for kvinneansettelser.

Likestillingsansvarlig i Norsk Studentunion i Bergen, Kjetil Vevle, støtter det nye tiltaket.

83 prosent menn

– I dag er 83 prosent av professorene ved UiB menn. Det må drastiske tiltak til for å få kvinner inn i akademia, mener Vevle.

Verken han eller likestillingsrådgiveren er redde for at tiltaket i UiBs plan vil bli misbrukt slik at instituttene ansetter kvinner for pengenes skyld.

– 100.000 kroner er ikke så mye penger at dette er en reell fare. Det har jeg liten tro på, sier hun.

Brekke, Eirik