– Anlegget er stengt med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen er at det er mistanke om at smitten stammer fra produksjonen, og at den kan finnes på utstyr og maskiner som brukes, sier informasjonsansvarlig Siw Ulvehøj i Mattilsynet. til bt.no.

Hun sier at det ikke er funnet noe konkret som gir tilsynet grunn til å tro at bakterien finnes på Terina.

– Men vi forholder oss til at Folkehelsa mener det er grunn til å mistenke anlegget. Derfor har vi gitt bedriften pålegg om å vaske ned og desinfisere alt utstyr, sier Ulvehøj.

"Mattilsynets har truffet sitt vedtak for å hindre spredning av eventuell smitte. Virksomheten produserer pølsene Gilde Birkebeiner Fjellmorr, Gilde Birkebeiner Sognemorr og Gilde Haugpølse som det ble nedlagt omsetningsforbud for tidligere i dag.", skriver tilsynet i en pressemelding.

Tilsynet har fått bekreftet at pasientene i hovedsak kan knyttes til disse produktene, og ber derfor publikum om ikke å spise spekepølsene med lotnummer fra og med L 5484 til og med L 6121.

Kommunikasjonsrådgiver, Øyvind Henriksen i Mattilsynet sier til bt.no at alle de 14 barna som har blitt smittet har vært i kontakt med en av de tre nevnte spekepølsene.

Mattilsynet har vedtatt omsetningsforbud mot disse produktene. Forbudet gjelder varer produsert fra 1. desember 2005 til 20. mars 2006.

Over hele landet De aktuelle produktene blir distribuert og solgt over hele Norge. Mattilsynet har derfor orientert produsent— og dagligvarehandelen om mistanken, og om at Mattilsynet har nedlagt omsetningsforbud. Samtidig ber Mattilsynet publikum som har de aktuelle produktene liggende hjemme om å ikke spise disse.

I løpet av helgen har Mattilsynet og Nasjonalt folkehelseinstitutt gått gjennom alt kjent materiale på nytt. En rekke produkter har vært gjenstand for nærmere vurdering. Etter å ha fått inn mer utfyllende informasjon, blant annet gjennom nye direkte intervjuer med noen av de berørte familiene, fremstår spekepølse fra Gilde Terina, Sogndal som sannsynlig årsak til E.coli-utbruddene.

Rudshøgda frikjent?

Mattilsynet har også brakt på det rene at over 60 prosent av Fjellmorrpølsen fra Terina omsettes i Hedmark og Oppland. Det er også her det er påvist flest sykdomsutbrudd.

Dette innebærer at kjøttdeig fra Gildes anlegg på Rudshøgda ikke lenger fremstår som en like sannsynlig smittekilde. Det er imidlertid for tidlig å legge dette sporet helt vekk, men Mattilsynet vurderer de tiltakene som er gjennomført som tilstrekkelige.

Mattilsynet vil nå foreta nærmere analyser av de aktuelle produktene for å få bekreftet en sammenheng mellom Terinas anlegg og de smittede pasientene. Dette vil ta noen dager og vil neppe være klart før mot slutten av uken, opplyser Mattilsynet. (©NTB)

FJELLMORR OG SOGNEMORR: Mattilsynet har vedtatt omsetningsforbud for Gilde Birkebeiner Fjellmorr, Gilde Birkebeiner Sognemorr og Gilde Haugpølse.Spekepølsene kommer fra Gildes datterselskap Terina i Sogndal , og Tilsynet tror de årsak til E.coli-utbruddene.Produktene har lotnummer fra og med L 5484 til og med L 6121. Varene er produsert fra 1. desember 2005 til 20. mars 2006 Foto: Heiko Junge / SCANPIX
SCANPIX