— Dette er et stort problem og grusom belastning for dem det gjelder. Det er ikke første gang jeg hører at det er blitt tomt for alarmer i Norge, sier Margit Lømo, leder i Landsforeningen for voldsofre.

I midten av november gikk politiet i Hordaland tom for voldsalarmer. BT kjenner til en ung kvinne som måtte vente i en uke på å få alarm, selv om hun hadde rett på en umiddelbart.

— For dem det gjelder, er det livsviktig å få alarm på dagen. Det ligger en trygghet i det, og en anerkjennelse av at man blir tatt alvorlig, sier Lømo.

I Hordaland politidistrikt er det i alt rundt 270 personer som har voldsalarm.

Første gang

Elisabeth Hellevang Størksen, familievoldskoordinator i Hordaland politidistrikt, forteller at de har hatt vanskeligheter med å få tilbake ubrukte voldsalarmer, og at det derfor ble tomt.

— Vi har arbeidet med å få tilbake alarmer fra personer som ikke har brukt dem på en stund. Dette er et vanskelig arbeid, fordi mange av disse personene er vanskelig å få tak i. Dette blir ofte en lang prosess, og det er selvfølgelig trist for dem som må vente. Det er første gang vi i Hordaland har opplevd å gå tomme, sier Størksen.

Hun forteller at det var to til tre personer som ble nødt til å vente.

— Det er selvfølgelig uheldig, men det er ikke farlig at personer ikke får alarm. En alarm er en ekstra trygghet, men man kan fremdeles ringe politiet, og skal få den hjelpen man trenger uten, sier hun.

Fungerte ikke

BT har snakket med en tidligere voldsalarm-bruker, som forteller at hun måtte få tre forskjellige apparater fordi GPS-en ikke virket.

— Én gang utløste jeg alarmen ved en feiltakelse, og jeg er sjeleglad for at det ikke var alvor. For det første tok det lang tid før politiet svarte. For det andre fikk de ikke opp posisjonen min, så de visste ikke hvor jeg var. I tillegg kom de ikke da jeg sa at jeg hadde utløst alarmen ved en feil. Det sa de på forhånd at de skulle gjøre. De kunne ikke vite om jeg ble truet til å si at det var en feilmelding, sier kvinnen.

Hun har levert inn igjen alarmen, og sier den ga henne falsk trygghet.

— Det endte med at jeg ikke tok den med meg, fordi den ikke fungerte godt nok. Mobilen er mye mindre, og jeg tenkte at jeg like gjerne kunne ringe 112 hvis noe skjedde.

Størksen kjenner ikke til denne problemstillingen.

— Det er steder hvor alarmen ikke fungerer, som for eksempel inni murbygninger eller steder hvor det ikke er dekning, men dette er slik man får beskjed om på forhånd. Jeg kjenner ikke til andre saker hvor GPS-en ikke har fungert i det hele tatt. Dersom alarmen derimot er ødelagt, sender vi dem inn og får tilbake en ny, sier hun.

- Nok alarmer

Det er politiets data- og materielltjeneste (PDMT) som leverer ut voldsalarmene til politidistriktene. De mener det er nok alarmer i omløp, til å kunne dekke behovet.

— Det er politidistriktene som avgjør hvem som har alarmer til enhver tid. Det skal være nok alarmer i omløp. Alarmer som ikke har vært aktive den siste tiden, må leveres inn. Det er politiet i Hordaland som har ansvar for å samle inn disse, sier Bente Sønsteby Klæstad, kommunikasjonsrådgiver i PDMT.

Lømo mener det er uheldig at politiet i det hele tatt kan komme i en slik situasjon.

— Det må være så mange alarmer tilgjengelig, at det aldri engang blir spørsmål om man begynner å bli tom, sier hun.

Størksen er ikke sikker på hvor lenge lageret sto tomt, men bekrefter at alle som trenger alarm, nå har fått det.

TOMT PÅ LAGER: Hordaland politidistrikt gikk i november tom for voldsalarmer. - Svært kritikkverdig, mener Margit Lømo som mener voldsutsatte personer skal ha rett på alarm umiddelbart.