— Ca. 58 meter nordøst for lykten ligger en grunne på 9,7 meter. Der har man satt opp en stake nå, forklarte politiinspektør Svein Erik Krogvold ved Hordaland politidistrikt.

— I tillegg finnes ytterligere to små grunner. Ene ligger seks meter nordvest for den første grunnen, og den er på 10,1 meter. Ca. 10 meter nordvest for staken ligger en grunne på 10,3 meter. På disse to grunnene har vi funnet skrapeavsetninger og ting som tyder på at det er grunnstoff, maling, eller slike ting, forklarte Krogvold.

Det er også funnet en rekke steiner som revet løs fra grunnene, og som nå ligger like nedenfor. Disse skal nå analyseres opp mot steiner som er funnet i revnene på "Rocknes". Politiet har tatt prøver som skal analyseres av Kripos opp mot skipsbunnen på "Rocknes".

— Vi kan derfor ennå ikke slå fast at avsetningene stammer fra "Rocknes", men det er overveiende sannsynlig, sa Krogvold.

FLERE: "Rocknes" kan ha gått på minst to forskjellige grunner.
JAN M. LILLEBØ