— Det økonomiske resultatet for 2011 var svært dårlig, og langt dårligere enn det styret hadde fått opplysninger om i løpet av året, sier styreleder Roger Pilskog.

Pilskog, som også leder LO i Hordaland, ble valgt til styreleder i april 2011. Han var på det tidspunktet ukjent med virksomhetens store økonomiske problemer. Hordaland AOF hadde over flere år gått med underskudd og store deler av egenkapitalen var tapt.

2011 et kriseår

Høsten 2010 ble det ansatt ny daglig leder, og forventningen til leder var at AOF-skuten skulle på rett kjøl igjen. Men 2011 skulle økonomisk bli et av de verste årene for AOF.

— Vi hadde iverksatt kostnadskontroll, men det viste seg at de økonomiske problemene fortsatte; utgifter var ikke tilpasset inntektene og kostnadsbevisstheten var mangelfull, sier Pilskog.

- Har de anmeldte forholdene bidratt til å forverre situasjonen?

— Neppe i betydelig grad, til det var de generelle kostnadene for høye, men den aktuelle saken har i hvert fall ikke gjort situasjonen lettere, sier Pilskog.

I april i år sluttet daglig leder i stillingen sin. Han sier selv at arbeidsforholdet ble avsluttet fordi han og styreleder ikke var enige om veien videre. Det siste kan Pilskog bekrefte.

— I april i år var vi i praksis teknisk konkurs. Egenkapitalen var tapt og vi drev med underskudd.

Har fått lån

Utover våren og sommeren jobbet han med å få til en refinansiering av AOF Hordaland.

— Vi har bedt fagforeningene – våre eiere – om ansvarlige lån til ny egenkapital. Det var en forutsetning for at vi skulle drive videre. Ville ikke eierne satse på oss, ville det ikke ha vært noen fremtid.

Også AOF har bidratt med midler. AOF Hordaland har i løpet av året fått inn 1,7 millIioner kroner i ny egenkapital, noe som har sikret grunnlaget for videre drift.

— Det har vært et krevende halvår, men nå er utviklingen positiv og vi går med overskudd, sier Pilskog.