ARNE COLLIANDERarne.colliander@bt.no

Episoden skjedde ved sosialkontoret i en av Bergens nabokommuner for halvannet år siden. Nå er 22-åringen dømt til fengsel i ti måneder for dette, og en del andre straffbare forhold. Seks av månedene ble gjort betinget, med en prøvetid på to år. En sosialkurator er å betrakte som offentlig tjenestemann, og 22-åringen ble derfor domfelt for vold mot en slik tjenesteperson.

Ble krakilsk 22-åringen ble krakilsk fordi han ikke var fornøyd med sosialkontorets tilbud til ham. Han tok tak i den kvinnelige sosialkuratorens armer og holdt dem låst. I tillegg bøyde han henne bakover og over en skrivepult. Sosialkuratoren gjorde anskrik, og en mannlig kollega kom til og fikk lagt 22-åringen i gulvet.

Episoden gjorde et sterkt inntrykk på den kvinnelige kuratoren, som nærmest gikk inn i en slags sjokktilstand. Retten bemerker at ansatte ved sosialkontorer er en utsatt gruppe som har krav på et særlig vern.

Falske pengesedler Sammen med en kamerat ble 22-åringen også dømt for bedrageri, ved at de ved tre anledninger brukte falske 200-kronerssedler som betalingsmiddel. De to fikk ut varer, selv om minst en av de falske sedlene var lite forseggjort med motiver opp ned og feil kutting. Det var uklart for retten hvor sedlene stammet fra. De to kameratene ble ikke dømt for å ha produsert dem.

Begge ble også dømt for bilbrukstyverier og et par mindre, alvorlige forhold. 22-åringens kamerat, en 21-åring, slapp med betinget straff på seks måneders fengsel.